Viessmann – ThermProtect solarni kolektori – Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)
Viessmann ThermProtect solarni kolektor - Hausbau br.88

Viessmann – ThermProtect solarni kolektori – Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)

ThermProtect solarni kolektori- svjetski novotet iz tvrtke Viessmann

 

Viessmann ThermProtect solarni kolektor - Hausbau br.88
Viessmann ThermProtect solarni kolektor – Hausbau br.88

Velika kolektorska polja vode do velikog solarnog prinosa i impresivnih energetskih ušteda. Međutim, tako velike površine solarnih kolektora mogu rezultirati s dugim periodima stagnacije i po- sljedično nastankom pare, jer se raspoloživa toplinska energija ne može iskoristiti. Do takvih situacija najčešće dolazi ljeti. To može, na primjer, biti slučaj ljeti na kontinentu kada su ukućani na godišnjem odmoru ili u priobalju tijekom proljeća i jeseni kada je potrošnja znatno snižena u odnosu na ljetni period. Ako prijenos topline na spremnik PTV-a ili na akumulacijski spremnik više nije moguć jer su spremnici kompletno zagrijani, cirkulacijska crpka se isključuje i solarni kolektori odlaze u stagnaciju. Ako daljnje solarno zračenje pada na kolektore, temperatura u kolektorima će rasti dok solarni medij za prijenos topline ne ispari, uzrokujući visoki toplinski šok na sistemske komponente kao što su brtve, crpke, ventili i sam solarni medij. S inovativnim slojem apsorbera ThermProtect u Vitosol 100-FM i Vitosol 200-FM pločastim kolektorima automatski se zaustavlja apsorbcija topline te ne dolazi do stvaranja pare.

 

THERMPROTECT –INTELIGENTNI SLOJ APSORBERA

Viessmann je patentirao tehniku Therm- Protect koja zaustavlja primitak sunčeve energije u ovisnosti o temperaturi. Iznad temperature od cca. 75 °C mijenja se kristalna struktura apsorberskog sloja, mnogostruko se povisuje zračenje topline u okolinu i smanjuje se predaja topline s kolektora na instalaciju grijanja. Zbog toga je maksimalna temperatura u kolektoru značajno snižena i spriječeno je nastajanje pare u solarnom krugu. Time su zaštićene komponente solarnog sistema jer u protivnom kod povećanog temperaturnog opterećenja dolazilo je do stvaranja pare koja oštećuje komponente solarnog sistema. Sa sniženjem temperature kolektora kristalna struktura se vraća u svoje prvobitno stanje. Više od 95% dozračene solarne energije može biti apsorbirano i pretvoreno u toplinu, samo preostalih pet posto se reflektira. Promjena kristalne strukture je neograničeno reverzibilna i funkcija je trajno dostupna. ThermProtect kod kolektora Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM daje u usporedbi s konvencionalnim kolektorima također i veći prinos, budući da kolektori nikada ne ulaze u fazu stagnacije i mogu ponovno opskrbljivati toplinom u svako doba.

 

Viessmann ThermProtect solarni kolektor - Hausbau br.88
VITOSOL 200-FM
PRESJEK
1. Po obodu savijen aluminijski okvir s
letvicom za prihvat stakla
2. Stabilan pokrov od specijalnog
stakla visoke prozirnosti
3. Po obodu savijen aluminijski okvir
4. Selektivni absorber s promjenjivim
slojem ThermProtect
5. Visokoučinkovita toplinska izolacija

JEDNOSTAVNO PROJEKTIRANJE

Kolektori s automatskom zaštitom od pregrijavanja rade u potpunosti neovisno od konfiguracije instalacije i postavki regulacije. Zbog toga su solarne instalacije u potpunosti osigurane. Opterećenja komponenti instalacije i toplinskog medija ostaju uvijek u području normalnog rada, što značajno povisuje trajnost i radnu sigurnost u usporedbi s konvencionalnim solarnim instalacijama. Osim robusnog pogona, kolektori s automatskom zaštitom od pregrijavanja su neosjetljivi na pogrešna dimenzioniranja instalacija.

 

VITOSOL 200-FM I VITOSOL 100-FM

Viessmann ThermProtect solarni kolektor - Hausbau br.88
Viessmann ThermProtect solarni kolektor – Hausbau br.88

Inovativan ThermProtect sloj apsorbera ugrađen je u kolektore Vitosol 100-FM, Vitosol-200 FM i Vitosol 141-FM. Oznaka FM označava Viessmann proizvode koji imaju ThermProtect sloj. Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM su idealni dodatak za svaku instala ciju grijanja. S površinom apsorbera od 2,32 m2 Vitosol kolektori se mogu optimalno prilagoditi svim energetski zahtjevima. Godišnje u prosjeku mogu pokriti do 60% energije potrebne za zagrijavanje pitke vode i doprinose podršci grijanju. U kombinaciji s kondenzacijskim kotlom zahvaljujući besplatnoj energiji Sunca može se uštedjeti više od jedne trećine ukupne godišnje potrebne energije za grijanje i pripremu tople vode. ThermProtect kod kolektora Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM daje u usporedbi s konvencionalnim kolektorima također i veći prinos, budući da kolektori nikada ne ulaze u fazu stagnacije i mogu ponovno opskrbljivati toplinom u svako doba. Vitosol 141-FM je solarni paket za potrošnu toplu vodu koji sadrži Vitosol 100-FM i Vitocell 100-B/-W. Vitosol 200-FM je pravi odabir, standardno se lakira u tamnoplavu boju i odgovara svakoj površini krova, a na zahtjev moguća je isporuka u bilo kojoj RAL boji. Vitosol 100-FM je dostupan samo s aluminijskim okvirom. Za harmoničnu integraciju u krov Vitosol 200- FM, Tip SV2G (okomiti) ili Tip SH2G (vodoravni) mogu se ugraditi gotovo u ravnini krova.

 

PREDNOSTI ZA KORISNIKA

  • Sloj ThermProtect apsorbera ne povećava cijenu kolektora
  • Nema pregrijavanja ljeti ili tijekom odsutnosti
  • Povećano solarno prekrivanje kod podrške grijanju i zagrijavanja potrošne tople vode
  • Visokaučinkovitost pločastih kolektora Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM s promjenjivim slojem apsorbera ThermProtect
  • Univerzalna primjena kolektora Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM za montažu na krov, integraciju u krov i slobodnu montažu
  • Raspoloživi kao okomita ili vodoravna izvedba
  • Atraktivni dizajn, individualno lakiranje okvira u RAL boje (Vitosol 200-FM)

više o solarnim sustavima i proizvodima Viessmann na www.viessmann.hr ili u magazinu Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)

Share