GRAĐEVINSKI MATERIJALI

Gratis osiguranje kuće

Uz standardnih 50 godina garancije na kvalitetu crijepa, Dilj poklanja osiguranje kuće svim kupcima koji opreme svoju kuću s najmanje 100 m² bilo kojeg modela Nexe crijepa

Seismic temeljni jastuk

Pojam Seismic temeljnog jastuka je mnogima već poznat. O njemu smo, prije svega pisali kao o rješenju kojim se rješavaju toplinski mostovi u kućama gotovo nulte energije.

Gradnja otporna na potrese

Obnova stambenog fonda područja pogođenih potresom bit će dugotrajan proces, ali ujedno i prilika za korištenje modernih, brzih i energetski učinkovitih materijala. Pri tome za protupotresnu otpornost objekta osim karakteristika korištenih materijala, značajnu ulogu ima ispravan način gradnje i nadzor iste.

Nevidljive ovojnice – Fibran

Kada govorimo o kućama, najprije nas privuče njihov oblik, fasada, pa tek onda funkcionalnost (kada kuću upoznamo iznutra), no danas je sve više prisutna i komponenta koju vidimo na računima za grijanje i hlađenje…