Ponovo tri d.o.o.
Ul. k. A. Stepinca 24,
10290 Zaprešić
OIB:08439787438

Upis u trgovačkom sudu Zagreb (Tt-12/20403-4)
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Direktor: Mladen Baća ing.građ.

Telefon: 00385 1 3357 221
Fax: 00385 1 3357 220
E mail: redakcija@idejezamene.com

Kunski račun:
Banka: OTP
IBAN:HR67 240 700 011 004 913 95

Devizni račun:
Banka: OTP
IBAN:HR67 240 700 011 004 913 95
SWIFT:OTPVHR2X

MARKETING
Telefon:003851 3357 221
marketing@idejezamene.com
martina@idejezamene.com

PRETPLATA
Telefon:003851 3357 221
pretplata@idejezamene.com

ONLINE KIOSK
Telefon:003851 3357 221
online@idejezamene.com

UREDNIŠTVO
Telefon:003851 3357 221
redakcija@idejezamene.com

PRIPREMA ZA TISAK
Telefon:003851 3357 221
ivana@idejezamene.com