Ponovo tri d.o.o.
Ulica k.A. Stepinca 24
10 290 Zaprešić
Telefon:003851 3357 221
Fax: 003851 3357 220
email:redakcije@idejezamene.com

MARKETING
Telefon:003851 3357 221
marketing@idejezamene.com
martina@idejezamene.com

PRETPLATA
Telefon:003851 3357 221
pretplata@idejezamene.com

ONLINE KIOSK
Telefon:003851 3357 221
online@idejezamene.com

UREDNIŠTVO
Telefon:003851 3357 221
redakcija@idejezamene.com

PRIPREMA ZA TISAK
Telefon:003851 3357 221
ivana@idejezamene.com