Viessmann toplinske pumpe-Vitocal 200-S i Vitocal 242-S – Hausbau 98 (11/12 2017)
PROFITIRAJTE OD OVIH PREDNOSTI DIZALICE TOPLINE VITOCAL 200-S• Pouzdana dizalica topline po povoljnoj cijeni• Fleksibilna montaža vanjske jedinice (stajaća, zidna montaža)• Reverzibilan rad za grijanje i hlađenje• Moguća državna poticajna sredstva (ovisno o mjestu)• Optimizirano korištenje struje iz vlastite proizvodnje• Razred energetske učinkovitosti: Tip AWB/AWB-AC 201.B04 - B10: A++ /A+ Tip AWB/AWB-AC 201.C10 - C16: A++ /A++

Viessmann toplinske pumpe-Vitocal 200-S i Vitocal 242-S – Hausbau 98 (11/12 2017)

Viessmann toplinske pumpe-Vitocal 200-S i Vitocal 242-S

PROFITIRAJTE OD OVIH PREDNOSTI
DIZALICE TOPLINE VITOCAL 200-S• Pouzdana dizalica topline po povoljnoj cijeni• Fleksibilna montaža vanjske jedinice
(stajaća, zidna montaža)• Reverzibilan rad za grijanje i hlađenje• Moguća državna poticajna sredstva
(ovisno o mjestu)• Optimizirano korištenje struje
iz vlastite proizvodnje• Razred energetske učinkovitosti: Tip AWB/AWB-AC 201.B04 – B10: A++ /A+ Tip AWB/AWB-AC 201.C10 – C16: A++ /A++

Sistemsko rješenje za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i ventilaciju čini učinkovit i kompaktni centralni uređaj Vitocal 200-S i 242-S s uređajem za ventilaciju Vitovent 300-F. Veliki broj varijanti toplinskih učina i opremljenosti sistemskih kombinacija uređaja Vitocal 222-S ili Vitocal 242-S s uređajem za ventilaciju Vitovent 300-F omogućuje prilagođavanje centralnog uređaja energetskim potrebama građevine i osobito je prikladan za novogradnju. Zahvaljujući modularnoj izvedbi i visokoj razini predmontiranih komponenti sistem je jednostavno montirati što snižava troškove tijekom montaže.

Učinkovita i ekonomična
Split toplinska crpka osobito je učinkovita kod pogona s djelomičnim opterećenjem. Inverterska tehnika egzaktno prilagođava učin kompresora trenutnim potrebama za toplinom. Na taj način postiže se viši koeficijent učina COP do 3,79 (kod zraka 2°C, pri vodi 35°C) i visoki godišnji radni broj (JAZ).

Presjek vanjske jedinice Vitocal 200-S

Vitocal 200-S- povoljna alternativa za novogradnju i modernizaciju
Bilo da se radi o novogradnji ili modernizaciji, toplinska crpka Vitocal 200-S u split izvedbi (područje učina 4 do 16 kW) prikladna je za obje primjene. Vitocal 200-S je split dizalica topline zrak/voda koja iz vanjskog zraka izuzima toplinu te istu ponovno predaje za grijanje na razini temperature koja se može koristiti za tu svrhu. Pritom se predaje tri do četiri puta više energije nego što se koristi za pogon. Ova se dizalica topline može dobiti kao čisti sustav za grijanje ili s reverzibilnim režimom rada za grijanje i hlađenje. U kombinaciji sa sustavom ventilacije stambenog prostora moguće je i komforno temperiranje kuće. Dizalica topline Vitocal 200-S je posebno prikladna za novogradnju ili u bivalentnim sustavima za modernizaciju objekata. Za postizanje većeg učina više Vitocala 200-Suređaja može se spojiti u kaskadu.

Unutarnja jedinica i presjek Vitocal 200-S

Unutarnja jedinica instalira se na zid i zauzima samo malo mjesta. Vanjska jedinica koja je otporna na atmosferske prilike može se fleksibilno montirati – stajaće na podu, na ravnom krovu ili na zidu.
Kod modernizacije postojećih instalacija grijanja toplinska crpka brine o štedljivoj pripremi osnovne topline, s temperaturom polaza grijanja do 60°C. Postojeći uljni ili plinski kotao uključuje se samo u iznimno hladnim zimskim danima za pokrivanje vršnih opterećenja. Kod novogradnje, toplinska crpka Vitocal 200-S može pokriti kompletnu potrebu za toplinom i za pripremu tople vode u kućanstvu. Reverzibilan pogon toplinske crpke omogućuje i hlađenje u vrućim ljetnim danima. Na taj način nova toplinska crpka zrak/voda Vitocal 200-S cijele godine brine o ugodnoj temperaturi vašeg doma. Toplinska crpka dolazi i u još dvije izvedbe s integriranim spremnikom – Vitocal 222-S s integriranim spremnikom tople vode 170 litara i Vitocal 242-S s integriranim spremnikom 220 litara prikladnim za spajanje na solarni sistem.

PROFITIRAJTE OD OVIH PREDNOSTI
DIZALICE TOPLINE VITOCAL 242-S• Podjela na tihi unutarnji dio i vanjski
dio kroz koji prolazi zrak• Fleksibilno postavljanje i montaža vanjskog dijela• Kompaktne dimenzije unutarnjeg dijela, u
normiranim dimenzijama kuhinjskog rastera• Spremnik od 220 litara za solarno
zagrijavanje pitke vode• Optimizirano korištenje struje iz
vlastite proizvodnje• Razred energetske učinkovitosti: Tip AWT-AC 241.A04 – A10: A++ /A+ Tip AWT-AC 241.B10 – B16: A++ /A++• Razred energetske učinkovitosti
kod pripreme tople vode: A

Vitocal 242-S- split dizalica topline sa solarnom funkcijom
Kompaktna split dizalica topline zrak/voda Vitocal 242-S preporučuje se kod novogradnje obiteljskih kuća. Zahvaljujući integriranoj solarnoj funkciji, pitka voda se u sunčane dane može zagrijati pomoću solarnog uređaja. Po izboru, Vitocal 242-S može se koristiti kao čisti sustav za grijanje ili za grijanje i hlađenje. Kompaktna split dizalica topline zrak/voda Vitocal 242-S preporučuje se kod novogradnje obiteljskih kuća. Unutarnji dio sa svojom širinom od 60 cm savršeno odgovara u kuhinjski raster. Vanjski dio kroz koji prolazi zrak može se montirati kao stajaći ili zidni uređaj.

Shema primjene toplinske crpke Vitocal 200-S kod novogradnje

Učinkovita i kompaktna centrala za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i ventilaciju
Veliki broj inačica učin i opreme za kombinacije sustava Vitocal 242-S s uređajem za ventilaciju stambenog prostora Vitovent 300-F omogućuje prilagodbu centrale kućne tehnike energetskoj potrebi zgrade te je tako posebno prikladna za novogradnju. Visokoučinkovita rekuperacija topline ventilacijskog uređaja Vitovent 300-F nadopunjuje ovu energetski štedljivu tehniku grijanja. Kombinacija sustava ostvaruje rekuperaciju topline do 98 posto.

Shema primjene toplinske crpke Vitocal 200-S kod modernizacije

U pasivnoj kući ova se kombinacija sustava može koristiti i kao grijanje na zrak. Pritom opcionalni hidraulički grijaći registar omogućuje zagrijavanje svježeg zraka.

više o proizvodima VIESSMANN na www.viessmann.hr ili u magazinu HUASBAU na svim kioscima

Share