Obnova krovnog pokrova sa Nexe crijepom – HAUSBAU br.83

Obnova krovnog pokrova sa Nexe crijepom – HAUSBAU br.83

Obnova krovnog pokrova sa Nexe crijepom - HAUSBAU br.83
Obnova krovnog pokrova sa Nexe crijepom – HAUSBAU br.83

 

Obnova krovnog pokrova sa Nexe crijepom

Krov je glava kuće. Pravilno izvedeno krovište sa postavljenim kvalitetnim krovnim pokrovom učiniti će vaš objekt energetski učinkovitim.
Aktualna energetska obnova obiteljskih kuća otvorila je niz pitanja i interes krajnjih korisnika za korištenje bespo­vratnih subvencija od strane Fonda. Bespo­vratna sredstva mogu se iskoristiti i za sana­ciju krovišta tj. obnovu krovnog pokrova. O tome smo porazgovarali sa savjetnikom za primjenu proizvoda iz tvrtke Nexe, gospodi­nom Mariom Stjepanovićem.
U tijeku je javni poziv FZOEU za sufinan­ciranje energetske obnove kuća. Osim sanacije toplinske izolacije i prozora, ko­risnici mogu sredstva iskoristiti i za sa­naciju krovišta. Koji radovi kod sanacije krovišta su obuhvaćeni sufinanciranjem bespovratnim sredstvima?

Program Fonda obuhaća obiteljske kuće, a u programu natječaja detaljno su definira­ni opravdani troškovi. Između ostalih to su troškovi povećanja toplinske zaštite ovojnice objekta, a u što ulazi i crijep kao pokrovni materijal, te njegova ugradnja.
Crijep se izrađuje od prirodnog materijala i zbog toga ima odgovarajuće konkurentske prednosti.

Koja svojstva glinenog crijepa pozitivno utječu na energetsku učinkovi­tost objekta i sami komfor stanovanja? 

U prvom redu crijep proizveden od gline pri­rodni je materijal koji u proizvodnji i primje­ni zadovoljava najviše ekološke standarde. Krov je glava kuće, pa kvaliteta i pouzdanost njegove izvedbe daju osobnost izgledu sva­ke kuće. Kod izvedbe krova preporučam tzv. ventilirani krov. Ventilirani krov je krov koji se sastoji od primarnog i sekundarnog kro­va, a funkcionira tako da hladni zrak ulazi u konstrukciju, a topli zrak zasićen kondenza­tom izlazi iz konstrukcije. Takvim sistemom omogućuje se pravilna funkcija krova i stva­ranje ugodne mikroklime u prostoru.

Kod ugradnje crijepa bitna je pravilna ugradnja i korištenje specijalnih eleme­nata. Na što se treba obratiti pažnja kod ugradnje i koje pogreške se događaju kod nestručnog postavljanja crijepa te što su moguće posljedice?

Naša je preporuka da se i sam investitor educira o samom pokrovu koji planira kupiti i barem u osnovnim njegovim prednostima i načinima ugradnje. Na taj način će sam zaključiti da izradu krovišta treba prepustiti majstorima krovopokrivačima. U sklopu Dilja djeluje i NEXE KLUB KROVOPO­KRIVAČA, a čija je osnovna funkcija kontinuirana edukacija majstora kro­vopokrivača u pravilnoj primjeni Nexe crijepa. Tokom ove go­dine na edukaciji smo imali gotovo 700 krovopokrivača.

Zbog čega bi preporučili crijep Dioklecijan iz svoje ponude?

Dioklecijan je crijep velikog formata koji svojom kvalite­tom, dizajnom i bojom pred­stavlja jednistvenu kombi­naciju
za vaš krov. U ponudi su 4 osnovne boje (natur, crvena, smeđa lux i crna lux). Na prodajnim mjestima NEXE PARTNERA u tijeku je akcijska prodaja, a što ga čini najpovoljnijim odabirom engobiranog crije­pa u ovom trenutku.

Da li je moguće dobiti izračun potreb­ne količine crijepa i potrebnog krovnog materijala?

Pozivamo sve zaintereirane da nam se obra­te s punim povjerenjem, upitaju za savjet ili nedoumicu. Naš stručni tim (mario.stjepa­novic@nexe.hr ) će vam besplatno izračunati potrebne količine materijala. Pošaljite nam nacrt krovišta u .dwg ili .pdf formatu prema kojem ćemo kreirati i poslati Vam specifika­ciju potrebnog materijala. Specifikacija uk­ljučuje proračun potrebne količine crijepa, specijalnih elemenata i krovne opreme.

nexe-001

www.nexe.hr

Share