Dimovodni elementi – Limmont – Hausbau br.86 (11/12 2015)
dimnjaci - Hausbau br 86 (11/12 2015)

Dimovodni elementi – Limmont – Hausbau br.86 (11/12 2015)

DIMOVODNI ELEMENTI (dimnjaci) OD NEHRĐAJUČEG ČELIČNOG LIMA

U današnje vrijeme, kad cijena energenata iz dana u dan sve više raste, a zahtjevi za očuvanjem okoliša su sve veći, prelazi se na nove tehnologije i nove načine sistema za zagrijavanje (grijanja na pelet, kondenzacijski kotlovi, plinski motori koji uz toplinu proizvode i električnu energiju…).

LIM-MONT d.o.o., DIMOVODNI PROGRAM:
• Jednostijeni dim. elementi
• Izolirani dim. elementi
• Priključni elementi od aluminata deb. 0.5 mm
• Priključni elementi od alumi-nata deb. 2 mm
• Priključni elementi od aluminija deb. 0.6 mm
• Priključni elementi od aluminata deb. 0.5 mm – obojeni
• Jedno-stijeni dim. elementi na navoj
• Izolacija zrak
• Ovalni elementi
• Koaksijalni dimovodni elementi
• Izolirani dimovodni elementi sa prirubnicima
• Priključni elementi za peći na kruta goriva
• Gibljive cijevi
• Dimovodni elementi od plastike

Dimovodni elementi

dimnjaci - Hausbau br 86 (11/12 2015)
dimnjaci – Hausbau br 86 (11/12 2015)

Sukladno većoj iskoristivosti topline, tem-perature dimnih plinova se sve više i više smanjuju, uređaji rade diskontinuirano, tj. pale se i gase prema potrebi, što uzrokuje pojavu kondenzata u sistemima za odvođe-nje dimnih plinova (dimnjacima). Sve prije navedeno zahtijeva uporabu no-vih materijala kod izrade dimnjaka. Dimnjaci s velikom masom (šamotni, zidani…) se kod kontinuiranog rada uređaja ne uspiju zagri-jati na radnu temperaturu što može prouzro-čiti vraćanje dimnih plinova i gašenje istog ili neadekvatni rad uređaja. Nadalje vlaga se iz dimnih plinova kondenzira na stjenkama dimnjaka, te ih s vremenom uništava i dola-zi do proboja vlage na unutrašnjost objekta gdje se javljaju mrlje neugodnog mirisa. Ta-kav dimnjak postaje porozan i postoji velika mogućnost trovanja ugljičnim monoksidom – “tihim ubojicom”, koji može dovesti do tra-gičnih posljedica. Zbog toga se dimnjaci izv de od materijala manje mase koji je otporan na vlagu i nije porozan. Većina dimovodnih elemenata novih dim-njaka, tj. dimnjaka u novogradnji, izvedena je od plemenitih tankostijenih limova otpornih na kiseline. Za to se najčešće upotrebljavaju nehrđajući čelični limovi kvalitete 1.4404 ili 1.4571 debljine 0,5 ili 0,6 mm. Ti su elementi relativno male mase (za razliku od šamotnih elemenata), pa je vrijeme zagrijavanja vrlo kratko, a samim tim je i količina kondenzata svedena na minimum. Slijedeća prednost dimovodnih elemena-ta izrađenih od nehrđajućeg lima je i brzina montaže. Pošto su dimovodni elementi već u procesu proizvodnje podešeni tako da se na licu mjesta mogu spajati bez specijalnih alata i brtvila, montaža je vrlo brza i jednostavna. Kod kupnje i montaže dimovodnih elemenata od nehrđajućeg lima obavezno se mora obratiti
pozornost da su isti izrađeni sukladno europ-skoj normi EN 1856-1 ili EN 1856-2, te da isti posjeduju CE znak. U slučaju montaže limenih dimovodnih elemenata koji nisu certificirani pre-ma gore navedenim normama krajnji korisnik riskira puno više od npr. kratkog vijeka dimnih elemenata.
Neadekvatni materijali brzo korodiraju i uzro-kuju plino propusnost što može biti kobno po krajnjeg korisnika, a da ne govorimo o samom zavaru koji ako nije adekvatno izveden (sa zaštit-nim plinovima) prvi korodira i uzrokuje propu-snost dimovodnih elemenata. Naravno i sama montaža dimovodnih elemenata od nehrđajućeg
čeličnog lima iziskuje određenu preciznost, te se mora izvesti prema uputama za montažu koje je propisao proizvođač istih kako bi dimnjak normal-no funkcionirao. Također je vrlo bitno da se prije postavljanja ili kupnje dimovodnih elemenata izvrši proračun potrebnog promjera tih elemenata prema za to propisanim normama (EN 13384-1:2008 ili EN 13384-2:2010). Pošto je dimnjak sastavni dio svake građevine, proračun dimnjaka (isto kao i statiku građevine) mora izvršiti stručna, za to os-posobljena osoba, te isti mora biti sastavni dio gra-đevinske dokumentacije. U slučaju prevelikog ili premalog promjera dimnjaka može doći do raznih problema kod njegove eksploatacije (uređaji ne rade kako treba, dolazi do smrzavanja kondenzata u dimnjaku …). Iz svega prije navedenog možemo zaključiti da se kod izgradnje novog dimnjaka ili sanacije starog (zbog prijelaza na nove uređaje za zagrijavanje) najbolje prvo konzultirati sa stručnim osobama ka-ko bi se izbjegli nepotrebni troškovi koji mogu na-stati instalacijom loše dimenzioniranog dimnjaka.
više pročitajte  na www.lim-mont.hr ili u magazinu Hausbau br.86 (11/12 2015)

Share