Wienerberger – 5 linija proizvoda za savršen dom – Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)
Zidanjem Dryfix.Extra ljepilom dobiva se vizualno lijepo oblikovan zid bez mortne rešetke, idealan za nanošenje žbuke, izuzetne ravnosti koji zbog izbjegavanja „hladnih mostova“ osigurava maksimalnu toplinsku zaštitu.

Wienerberger – 5 linija proizvoda za savršen dom – Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)

Wienerberger – 5 linija proizvoda za savršen dom

Wienerberger - 5 linija proizvoda - Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)
Glavne značajke Porotherm sistema gradnje su energetska efikasnost, kvaliteta, sistemska rješenja, sigurnost i brzina gradnje

Uvođenjem energetske učinkovitosti kao standarda, ekološki prihvatljivi materijali kao što su glinena opeka i crijep sve češće su izbor investitora. Glina je prirodan, od davnina poznati materijal, od kojeg tvrtke Wienerberger i Tondach proizvode visokokvalitetnu opeku i crijep za sve vrste građevina. Proizvodi od gline na prirodan način reguliraju vlažnost zraka te temperaturu samog objekta. Tvrtka Wienerberger donosi nam 5 linija proizvoda glinene opeke za savršen dom – ENERGY +, COMFORT, INTERIOR, SPECIAL, BASIC, za različite sisteme i standarde gradnje od energetski učinkovitih rješenja pa do onih osnovnih.
ENERGY+

Wienerberger - 5 linija proizvoda - Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)
Zidanjem Dryfix.Extra ljepilom dobiva se vizualno lijepo oblikovan zid bez mortne rešetke, idealan za nanošenje žbuke, izuzetne ravnosti koji zbog izbjegavanja „hladnih mostova“ osigurava maksimalnu toplinsku zaštitu.

Porotherm sistem, linija ENERGY+ s iznimnim toplinskim karakteristikama. Inovativan i moderan sistem gradnje omogućava kvalitetnu, preciznu te iznimno brzu i suhu gradnju. Linija obuhvaća Porotherm Profi opeke debljine 50, 38, 30, 25 i 20 cm. Porotherm 50 Profi je„Nature Plus“ proizvod za gradnju energetski učinkovitih i pasivnih kuća iznimnih toplinskih karakteristika i visoke akumulacije topline. Ostali proizvodi namijenjeni su gradnji energetski učinkovitih i niskoenergetskih kuća. Kao vezivo koristi se Dryfix.Extra ljepilo ili tankoslojni mort. Porozirana opeka od prirodnog materijala gline sa specijalnim dizajnom šupljina garancija je trajne uštede energije i iznimne kvalitete življenja.
COMFORT
Porotherm proizvodi, linije Comfort imaju specijalan S dizajn mortnih džepova za povećanu sigurnost. Idealni su za gradnju obiteljskih kuća i višestambenih objekata. Linija obuhvaća Porotherm 38 S Plus, Porotherm 30 S Plus, Porotherm 25 S Plus i Porotherm 20 S P E. Radi se o izvrsnim proizvodima koji imaju odlična toplinska, zvučna i seizmička svojstva. Pogodni su za gradnju niskoenergetskih objekata s dodatnom toplinskom izolacijom, čime se znatno smanjuju troškovi grijanja i hlađenja. Zbog sposobnosti akumulacije topline zidovi se zimi polako hlade, a ljeti sporo zagrijavaju. Imaju povećanu otpornost na sile potresa, a u usporedbi s klasičnom opekom postiže se 50% veća brzina gradnje, 30 % bolja toplinska izolacija, 30 % bolja seizmička svojstva i 25 % ušteda na mortu.
INTERIOR
Porotherm proizvodi linije Interior namijenjeni su za gradnju pregradnih zidova. Dio su linija Energy+ i Comfort, karakterizira ih do 50% brža gradnja u odnosu na dosadašnje sisteme gradnje, odlična nosivost i ravnost površine. Linija obuhvaća blokove Porotherm profi i Porotherm P+E. Blokovi iz ove linije optimalno su rješenje za kvalitetno, brzo i ekonomično izvođenje pregradnih zidova. Većih su dimenzija sa sustavom suhog spoja (pero-utor) za jednostavniju i bržu gradnju (manje morta), male težine, ostvaraju izuzetnu ravnost površine (manje žbuke), ekološki su proizvodi i potpuno su kompatibilni s cjelokupnim programom Porotherm.

SPECIAL Specijalna rješenja za gradnju Porotherm sistemom sadržana su u liniji Special koja će osigurati zdravu klimu, odličnu zvučnu zaštitu, sigurnost i zadržati trajnu vrijednost investicije. Linija se sastoji od stropnog su- stava, elemenata koji osiguravaju zvučnu izolaciju (Porotherm 25 AKU), Porotherm 30/25 Multi opeke za vertikalne i horizontal ne serklaže i Porotherm veziva. Stropni sustav Stropni sustav obuhvaća Porotherm 60, Porotherm podložak i tradicionalnu stropnu ispunu, Porotherm gredice i vertikalne serklaže. Porotherm 60 opečni je element kojim se popunjava međuprostor između gredica. Ugradnja je jednostavna i brza, osigurava jednostavno provođenje elektro instalacija, a podloga je idelana za žbukanje. Porotherm gredica je predgotovljeni i prednapeti nosivi element stropnog sustava. Kako bi sebi stvorili toliko potreban mir i odličnu zvučnu izolaciju Wienerberger je razvio Porotherm 25 AKU specijalni proizvod koji ima sposobnost izvrsne zvučne izolacije od 54 dB za obostrano ožbukane zidove. Osnovna namjena proizvoda Porotherm 25 AKU je za gradnju zvučno izolacijiskih pregrada između dva stana. Pomoću protupotresnih Porotherm 30/25 Multi opeka izrađuju se vertikalni serklaži, na uglovima te na mjestima sudara nosivih zidova. Oni služe kao izgubljena oplata u koje se stavlja armaturni koš te se zatim zapunjava betonom, sve prema statičkom proračunu. Sa ovim tipom protupotresnih blokova moguće je graditi zidovima debljine 25 i 30 cm. Opečni element, Porotherm podložak, upotpunjuje Porotherm stropni sustav, a koristi se umjesto oplate kod betoniranja poprečnog rebra za ukrućenje. Porozirani opečni element stropne ispune olakšane su mase i poboljšanih toplinskih svojstava kojim se popunjava međuprostor između gredica. Porotherm veziva Porotherm veziva su predgovotvljena veziva koja poboljšavaju toplinska svojstva objekta: Porotherm Dryfix extra, Porotherm TM 50 i Porotherm tankoslojni mort.

Wienerberger - 5 linija proizvoda - Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)
POROTHERM
DRYFIX EXTRA

POROTHERM DRYFIX.extra Sa POROTHERM DRYFIX.extra nanošenje morta je stvar prošlosti jer POROTHERM DRYFIX.extra je ljepilo za Porotherm profi brušenu opeku koji možemo koristiti u svakom godišnjem dobu, vrlo je jednostavno za primjenu i nanošenje na opeku. 1 doza dovoljna je za 5 m2 nosivog zida i 10 m2 pregradnog zida. Vrijeme vezanja ljepila je 20 minuta. BASIC Linija Basic je klasični program za gradnju jednostavnih objekata s limitiranim svojstvi- ma kao što su pomoćni objekti, garaže i ispunsko ziđe. Basic obuhvaća Poroblok 9 i Poroblok 6,5, porozirane blokove olakšane mase velikih dimenzija i s poboljšanim toplinskim svojstvima. Zbog većih dimenzija gradnja je brža, a utrošak morta manji.

 

 

više o proizvodima WIENERBERGER na www.wienerberger.hr ili u magazinu Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)

Share