Vodič kroz poticaje za energetsku učinkovitost – HAUSBAU br.83

Vodič kroz poticaje za energetsku učinkovitost – HAUSBAU br.83

HB 83 b

Već smo u više navrata objavljivali informacije o Javnim pozivima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovi- tost (FZOEU) za dodjelu bespovratnih sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj i najviše ih je izgrađeno prije 1987. godine te imaju nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju. Krajem ožujka prošle godine Vlada Republike Hrvatske donosi Program energetske obnove obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je energetski obnoviti obiteljske kuće kako bi se povećala energetska učinkovitost kućanstava, smanjili mjesečni troškovi za energiju i vodu za 30% pa do čak 60% te ukupno poboljšala kvaliteta života. Istovremeno, provedba programa uključuje i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka. Provedba programa doprinosi čišćem okolišu i ublažavanju klimatskih promjena te donosi direktnu i mjerljivu korist građanima, gospodarstvu i društvu u cjelini. Sredstva se dodjeljuju do kraja 2015. godine ili dok se ne iskoriste sva sredstva ukoliko to bude prije kraja godine.

HB 83

PROMJENE U ODNOSU NA 2013. I 2014. U DOBIVANJU POTICAJA Ove godine unutar programa došlo je do izmjena u tome što se od ove godine građani za sufinanciranje prijavljuju direktno u Fond. Druga izmjena odnosi se na izmijenjenu definiciju obiteljske kuće, što je osiguralo sudjelovanje kućama građevinske bruto površine do 600m2 ili s maksimalno 3 stambene jedinice. Ovaj poziv se ne odnosi na zgrade koje imaju upravitelja sukladno prema Zakonu o vlasništvu. Isključivo za sufinanciranje povećanja toplinske zaštite ovojnice se mogu prijaviti i kuće koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. godine. Treća promjena dovela je do pojednostavljenja potrebne dokumentacije i prijave. Umjesto glavnog projekta, koji nije potreban, uz prijavu treba dostaviti potvrdu o provedenom prvom energetskom pregledu, čime se u program uključuju energetski certifikatori. Međutim, to se ne odnosi na projekte ugradnje sustava s fotonaponski pretvaračima – za njih je i dalje potrebno dostaviti glavni projekt s troškovnikom.

mnogo više o poticajima pročitajte u novom broju magazina HAUSBAU br.83

 

Share