Viessmann – solarni kolektori sa zaštitom od pregrijavanja – Hausbau br.100
PRESJEK Vitosol 200 - FM 1 Po obodu savijen aluminijski okvir s letvicom za prihvat stakla 2 Stabilan pokrov od specijalnog stakla visoke prozirnosti 3 Po obodu savijen aluminijski okvir 4 Selektivni absorber s promjenjivim slojem ThermProtect 5 Visokoučinkovita toplinska izolacija

Viessmann – solarni kolektori sa zaštitom od pregrijavanja – Hausbau br.100

Viessmann – solarni kolektori sa zaštitom od pregrijavanja

U solarnim toplinskim sustavima u kojima se koristi rješenje koje omogućava isključivanje kolektora ovisno o temperaturi, koje je pod nazivom ThermProtect razvio i primjenjuje Viessmann, izbjegava se pregrijavanje i stvaranje pare iz tekuće faze solarnog medija.

U konvencionalnim solarnim toplinskim sustavima, uglavnom predimenzioniranima, prekomjerna količina energije rezultira pregrijavanjem sustava i posljedično nastankom pare u instalaciji. To može, na primjer, biti slučaj ljeti na kontinentu kada su ukućani na godišnjem odmoru ili u priobalju tijekom proljeća i jeseni kada je potrošnja znatno snižena u odnosu na ljetni period. Ako prijenos topline na spremnik PTV-a ili na akumulacijski spremnik više nije moguć jer su spremnici kompletno zagrijani, cirkulacijska crpka se isključuje i solarni kolektori odlaze u stagnaciju. Ako se kolektori i dalje zagrijavaju pod utjecajem Sunčeve energije, temperatura u kolektorima će rasti dok solarni medij za prijenos topline ne ispari, uzrokujući visoki toplinski šok na sistemske komponente kao što su brtve, crpke, ventili i sam solarni medij.

 

PRESJEK
Vitosol 200 – FM
1 Po obodu savijen aluminijski okvir s letvicom za prihvat stakla
2 Stabilan pokrov od specijalnog stakla visoke prozirnosti
3 Po obodu savijen aluminijski okvir
4 Selektivni absorber s promjenjivim slojem ThermProtect
5 Visokoučinkovita toplinska izolacija

Princip rada Thermprotect – a na primjeru ljudskog tijela
Rješenje pod nazivom ThermProtect, koje je razvio i koje u svojim proizvodima primjenjuje Viessmann, brine se o ‘isključivanju’ solarnog kolektora u slučaju prekomjerne dostupne Sunčeve energije i o zračenju prekomjerne topline. Načelo ThermProtect-a možemo ilustrirati na primjeru ljudskog tijela. Kada je riječ o Sunčevoj toplini, samo je određena količina topline ugodna za tijelo. Isto tako, ako je Sunčevo zračenje prejako (tj. ako je opskrba toplinom prekomjerna), to može postati neugodno. U skladu s time, prirodna je reakcija potražiti zaštitu od prekomjerne topline (vrućine). Konačno, zahvaljujući mjeri zaštite, tijelo se može ponovno ohladiti jer konstantno pregrijavanje može dovesti do kolapsa. Sve to vrijedi i za solarne toplinske sustave. Naime, jednako kao i ljudsko tijelo apsorber solarnih kolektora preuzima Sunčevu energiju za zadovoljavanje zahtjeva sustava grijanja, pripreme PTV-a itd. Prije pregrijavanja apsorber sa selektivnim slojem ThermProtect štiti sustav. S inova-tivnim slojem apsorbera ThermProtect u Vitosol 100-FM i Vitosol 200-FM pločastim kolektorima automatski se zaustavlja apsorb-cija topline te ne dolazi do stvaranja pare.

Thermprotect – inteligentni sloj apsorbera
Iznad temperature od cca. 75 °C mijenja se kristalna struktura apsorberskog sloja ThermProtect, prekomjerna energija zrači se u okolinu u i smanjuje se predaja topline s kolektora na instalaciju grijanja. Zbog toga je maksimalna temperatura u kolektoru značajno snižena i spriječeno je nastajanje pare u solarnom krugu. Time su zaštićene komponente solarnog sistema jer u protivnom kod povećanog temperaturnog opterećenja dolazilo je do stvaranja pare koja oštećuje komponente solarnog sistema. Sa sniženjem temperature kolektora kristalna struktura se vraća u svoje prvobitno stanje. Više od 95% dozračene solarne energije može biti apsorbirano i pretvoreno u toplinu, samo preostalih pet posto se reflektira. Promjena kristalne strukture je neograničeno reverzibilna funkcija je trajno dostupna. ThermProtect kod kolektora Vitosol 200- FM i Vitosol 100-FM daje u usporedbi s konvencionalnim kolektorima također i veći prinos, budući da kolektori nikada ne ulaze u fazu stagnacije i mogu ponovno opskrbljivati toplinom u svako doba.

 

 

Promjene optičkih svojstva apsorbera
Novi premaz apsorbera sadrži nekoliko slojeva, a jedan od njih je od vanadijevog dioksida (VO2). Na temperaturama višim od 75 °C optička svojstva VO2 se mijenjaju i on se zagrijava, čime se povećava odavanje topline zračenjem, čime se snižava temperatura stagnacije kolektora. Što apsorber više zagrijava, odavanje topline je veće, što je osobito slučaj kod temperatura apsorbera više od 100 °C.

 

 

 

više o proizvodima tvrtke Viessmann na www.viessmann.hr ili u magazinu Hausbau na svim kioscima

Share