Vile – Veliko i lijepo u gradu i na selu – Hausbau br.85 (rujan/listopad 2015)
Veliko i lijepo u gradu i na selu - Hausbau br.85 (rujan/listopad 2015)

Vile – Veliko i lijepo u gradu i na selu – Hausbau br.85 (rujan/listopad 2015)

Pojam ‚vila‘ koristi se jednako za velike, klasične gradske kuće, kao i za modernu Bauhaus-arhitekturu ili ladanjsku kuću s tipičnim karakterom. Svima je zajednički određeni volumen, lijepi identitet, a vrlo često i jasno prepoznatljiva jedinstvenost. Veličina i arhitektonski izričaj sami po sebi nisu dovoljni za zadovoljstvo stanara – i samom prostoru potreban je individualan, funkcionalan koncept. Predstavljamo nove projekte koji su atraktivnim idejama koncipirani za potpuno različite životne stilove…

više detalja i kuća potražite u novom broju HAUSBAU br.85 (rujan/listopad 2015)

Share