Fibran temeljni jastuk – Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)
Fibran temeljni jastuk - Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)

Fibran temeljni jastuk – Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)

Temeljni jastuk optimalno i provjereno rješenje za temeljnu ploču

 

Fibran temeljni jastuk - Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)
Fibran temeljni jastuk – Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)

Izvedba temelja na toplinskoj izolaciji svakako je jedan od novih načina izvedbe, gdje se više ne oslanjamo na stara znanja postojeće graditeljske prakse.
Osim povećanja energetske učinkovitosti postojećih i novoizgrađenih građevina, dužnost je svih sudionika u gradnji, temeljito razmotriti promjenjive uvjete gradnje i njihovog posljedičnog utjecaja na zgradu.

 

Fibran temeljni jastuk - Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)
Fibran temeljni jastuk – Hausbau br.88 (ožujak/travanj 2016)

FIBRAN TEMELJNI JASTUK
Zbog jednostavnije i u usporedbi s tradicionalnim načinom izvedbe trakastih temelja, mnogo brže i jeftinije izvedbe, temeljna se ploča vrlo brzo etablirala u našim krajevima. Za razliku od sjevernih i zapadnih zemalja Europe, Hrvatska i Slovenija imaju manje-više potresom ugroženija područja i rješenja koja se primjenjuju u Austriji ili Njemačkoj, kod nas nisu primjenjiva. Široka i opsežna istraživanja ponašanja izoliranih temelja u slučaju potresa, što ga provode Arhitektonski fakultet, Fakultet građevinarstva i geodezije, kao i Građevinski institut, potvrdili su da je FIBRAN TEMELJNI JASTUK optimalno rješenje za kontrolirano ponašanje niskoenergetskih zgrada u potresu. Ovaj je sustav trenutno jedini dokazani sustav temeljenja na temeljnoj ploči koja se nalazi iznad slojeva toplinske i hidroizolacije.

ZAŠTO SE I U HRVATSKOJ PREPORUČUJE UGRADITI SEISMIC TEMELJNI JASTUK?
SEISMIC TEMELJNI JASTUK je nadgradnja dosadašnjeg načina izvedbe toplinske izolacije temeljne ploče. Temeljni jastuk je kompozicija povezanih (slijepljenih) slojeva armirano-betonske temeljne ploče, toplinske i hidroizolacije, koji u slučaju potresa zajedno djeluju, a zbog djelomične fleksibilnosti, djeluje i kao prigušivač seizmičkih sila. Temeljni jastuk, postavljen na betonsku podlogu, ne dopušta nekontrolirano klizanje između slojeva, čime posredno štiti instalacije koje prolaze kroz i ispod temeljne ploče.
UČINKOVITA IZOLACIJA U UVJETIMA VLAGE I VODE U TLU
Za trajno učinkovitu toplinsku izolaciju u uvjetima vode i vlage u tlu, upotrebljavamo toplinsku izolaciju s najnižim faktorom upijanja vode pod utjecajem difuzije, što se označava oznakom WD (V) 1, odnsno najmanjim upijanjem vode pri dugotrajnom uranjanju oznake materijala WL (T) 0,7. Ove uvjete zadovoljava FIBRANxps toplinska izolacija.

Prije ugradnje podložnog betona i prvog sloja FIBRANxps toplinske izolacije, potrebno je posvetiti posebnu pažnju instalacijama. Na precizno položeni prvi sloj FIBRANxps toplinske izolacije odgovarajuće debljine, polaže se i lijepi samoljepljiva hidroizolacija.

Na zalijepljeni sloj dvostrano ljepljive hidroizolacije postavimo oplatu temeljne ploče. Postupno uklanjamo zaštitnu foliju s hidroizolacije i na nju polažemo FIBRANxps SEISMIC ploče s osobitom pažnjom i preciznošću. Zbog snažne ljepljivosti vrlo je teško korigirati krivo položenu ploču, stoga treba raditi polako i precizno. Prije ugradnje armature, eventualne procjepe između ploča zapunimo PU pjenom. Slijedi polaganje armature na distancerima i betoniranje.

 

SASTAVNI DIJELOVI SEISMIC TEMELJNOG JASTUKA
A.) podložni beton
B.) FIBRANxps nazivne tlačne čvrstoće najmanje 400 kPa, ispitane na dugotrajno opterećenje, na vrijeme od 50 godina pri 2 % deformacije
C.) FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk (jedno ili po potrebi višeslojna dvostrano samoljepiva hidroizolacija, koja je bila ispitana na posmik u sustavu temeljnog jastuka)
D.) izolacija FIBRANxps SEISMIC odgovarjajuće čvrstoće, koju odabere ovlašteni projektant statike
E.) armirano-betonska temeljna ploča, ugrađena bez folije za zaštitu od vode

Inovacija temeljnog jastuka, koja se bazira na sigurnosti energetski učinkovitih zgrada u potresnim područjima, novi je način izvedbe temeljne ploče u svijetu, stoga smo za pomoć u projektiranju i izvedbi pripremili detaljna objašnjenja i rješenja na našoj web stranici www.fibran.hr. Investitorima i projektantima smo dostupni u svakom trenutku, jer su temelji bitan dio građevine i važno je da su izvedeni na pravilan način.

 

više o temeljnom jastuku potražite na www.fibran.hr ili u magazinu Hausbau br.88 (ožujak travanj 2016)

Share