Crikvenica- u konkurenciji za nagradu grad-prijatelj okoliša

Crikvenica- u konkurenciji za nagradu grad-prijatelj okoliša

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:Eko IN

Crikvenica- u konkurenciji za nagradu grad-prijatelj okoliša

Grad Crikvenica našao se u užem izboru kandidiranih mediteranskih gradova za dodjelu nagrade „Istanbul Environment Friendly City Award“ (Istanbulska nagrada za grad-prijatelj okoliša). Pod održivim obalnim gradom podrazumijeva se obalni grad koji u odnosu na korištenje mora kao resursa postupa na učinkovit, održiv i uravnotežen i pravedan način te smanjuje svoj utjecaj na morski i obalni okoliš kao i svoj negativan utjecaj na klimatske pro­mjene upravljajući okolišem na dobrobit postojećih i budućih generacija

Cilj dodjele ove nagrade je prepoznavanje i nagrađivanje napora lokalnih vlasti na unaprjeđenju okoliša i kvalitete života te promoviranje održivog razvoja mediteranskih gradova. Također, gradove se želi potaknuti na daljnje napore i ostvarivanje budućnosti u kojoj će upravljanje okolišem na održivi način biti temelj njihova daljnjeg razvitka. Ova nagrada je ujedno i alat za podizanje razine svijesti šire javnosti o kakvoći okoliša i važnosti utjecaja urbanih tema u provedbi održivog razvoja.
Mogućnost prijave na prvi otvoren natječaj za dodjelu ove nagrade imali su
obalni gradovi bez obzira na njihovu veličinu, a osnovne kategorije kriterija za selekciju gradova uključivale su zaštitu prirode i bio raznolikost, izgrađen okoliš, društvenu, ekonomsku i kulturnu održivost i upravljanje.

Izvor: www.mzoip.hr

Share