KAKO GRADITI ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE (ZG0E = NZEB)
eko in hausbau br. 78

KAKO GRADITI ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE (ZG0E = NZEB)

KAKO GRADITI ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE (ZG0E = NZEB)

Fibran, kao proizvođač XPS toplinskih izolacija uvijek je među prvima kad treba poduprijeti edukaciju. Tako i ovaj puta sudjelujemo u okviru udruge proizvođača EPS-a i XPS-a na radionicama koje zajedno organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Građevinski fakultet u Zagrebu. Cjelodnevne radionice na temu provedbe energetske obnove po standardima za gotovo nula energetske zgrade (NZEB*), održat će u četiri grada, po slijedećem rasporedu:

27.02.2018. – Split
01.03.2018. – Rijeka
06.03.2018. – Zagreb
08.03.2018. – Osijek

*NZEB ili hrvatski ZG0E, standard je već na snazi i obavezujući za sve zgrade kojima su korisnici javne ustanove, a od 2020. će biti obavezan u primjeni i za privatne zgrade, objavljeno je u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/2015

Članak 48. ovog propisa kaže:

Zgrada gotovo nulte energije jest zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini, a za koju su zahtjevi utvrđeni ovim propisom. Od 31. prosinca 2020. sve nove zgrade moraju biti »zgrade gotovo nulte energije«; a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti moraju biti »zgrade gotovo nulte energije« (Cijeli propis možete preuzeti ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/438515.pdf)

 

Detaljni sadržaj i prijavu na besplatne radionice:

STRUČNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

Organizatori: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za materijale Hrvatska gospodarska komora

Program edukacije: Energetska obnova zgrada – detalji koji utječu na kvalitetu

Naslov radionice: KAKO GRADITI ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE (ZG0E)

Od početka 2018. obaveza je investitora ali i projektanata, izvođača i nadzora da sve nove javne zgrade budu građene po zahtjevima za Zgrade gotovo nulte energije. Od 2019. odnosno 2020. ta obaveza nastupa i za sve ostale nove zgrade. Zahtjevi za te zgrade postavljaju jedan novi nivo građenja za koji se treba pripremiti, te ukazati na detalje kojima se zadovoljavaju zahtjevi za ZG0E.

Ovim programom stručnog usavršavanja svi polaznici (nadzorni inženjeri, voditelji radova, izvođači, projektanti i arhitekti) dobili bi nova znanja koja obuhvaćaju sljedeće:
· Definicija zgrade gotovo nulte energije i zahtjevi za te zgrade ovisno o namjeni i klimatskim uvjetima lokacije zgrade.
· Izvedba elemenata ovojnice zgrade (temelja, zidova, krovova, …) s naglaskom na pravila ugradnje uz korištenje proizvoda kojima se mogu zadovoljiti definirani zahtjevi,
· Prikaz detalja kod ugradnje prozora i vrata koje treba zadovoljiti kako se ne bi javljala naknadna građevinska šteta,
· Utjecaj toplinskih mostova i njihovo minimiziranje,
· Kako ostvariti zahtjev zrakopropusnosti, kada i kako (Blower door) ga ispitati kako bi se minimizirali troškovi rješavanja grešaka,
· Pravila izvedbe kontaktne i ventilirane fasade s posebnim osvrtom na najčešće greške.

Trajanje ove edukativne radionice je 1 dan od 9-17 sati uz pauzu za osvježenje i ručak.

Radni program radionice:
8,30-9,00 Prijava sudionika
9,00-9,30 Uvod o ZG0E-e
9,30-11,00 Izvedba elemenata ovojnice zgrade
11,00-11,30 Pauza za kavu
11,30-13,00 Toplinski mostovi
13,00-14,00 Pauza za ručak
14,00-15,30 Zakopropusnost-ispitivanje, ugradnja prozora
15,30-15,45 Pauza
15,45-17,00 Izvedba fasade (kontaktne i ventilirane)

ODRŽAVANJE RADIONICE:
Split, 27.2.2018 (Hrvatska gospodarska komora)
Rijeka, 1.3.2018. (Hrvatska gospodarska komora)
Zagreb, 6.3.2018. (Hrvatska gospodarska komora)
Osijek, 8.3.2018. (Hrvatska gospodarska komora)

 

Share