Biomasa – komforno grijanje obnovljivim izvorima energije  – HAUSBAU br.80

Biomasa – komforno grijanje obnovljivim izvorima energije – HAUSBAU br.80

Biomasa – komforno grijanje obnovljivim izvorima energije

Obzirom na sve veću potrošnju energije pravo je vrijeme za razmišljanje o energetskim navikama i sustavima grijanja koji trenutno troše velikih 40% od ukupno potrebne energije u zgradarstvu.

Korištenje obnovljivih izvora energije za grijanje sve se češće preporuča obzirom da može zadovoljiti sve potrebe kao i fosilno gorivo, dok je ekološki puno prihvatljivije te jeftinije.

Pod pojmom biomasa, za grijanje podrazumijevamo drvnu biomasu, a ovdje ćemo opisati sustave sa cijepanim drvom i drvenim peletima.

Biomasa - komforno grijanje obnovljivim izvorima energije  - HAUSBAU br.80
Biomasa – komforno grijanje obnovljivim izvorima energije – HAUSBAU br.80

Cijepano drvo, dužine do pola metra, te maksimalne vlage 25%, koristi se u ručno loženim kotlovima. Kako bi drvo bilo pogodno za loženje treba ga sušiti na zraku minimalno godinu dana. Trenutno najnapredniji kotlovi na cijepano drvo su kotlovi s pirolitičkim izgaranjem (kao BioTec i BioTec-L). U ovakvim kotlovima drvo se uplinjava te skoro potpuno izgara, čime smo dobili vrlo visoko iskorištenje kotla i vrlo malo pepela. Pirolitički kotlovi uvijek moraju imati akumulacijski spremnik minimalne veličine 50 litara/kW snage kotla koji im osigurava optimalan rad te veći komfor grijanja. Iskoristivost pirolitičkih kotlova može biti i viša nego kod starijih uljnih kotlova, no da bi takvi kotlovi ispravno radili, drvo mora imati vlagu manju od 25%.

Lambda sonda kod pirolitičkih kotlova (kao BioTec-L) optimizira proces izgaranja čime osigurava visoku iskoristivost kotla i kod korištenja goriva manje kvalitete.

GRIJANJE NA DRVENE PELETE

Kada govorimo o grijanju na drvene pelete, možemo istaknuti dva različita načina grijanja: toplovodno grijanje (radijatorsko, podno…) i toplozračno grijanje – upuhivanje toplog zraka u prostoriju.

Prednost toplozračnog grijanja preko sobnih pelet peći (kao CentroPelet Z i ZS) je da nema potrebe za kompliciranim razvodom centralnog grijanja te jednostavna montaža i korištenje peći, dok im je mana da griju samo prostor gdje su smještene. Ukoliko se ne želite odreći ugođaja u prostoru kojeg rade peći na pelet, a imate već sustav centralnog grijanja, postoje peći koje kombiniraju toplozračno i toplovodno grijanje (kao CentroPelet ZV) te kompaktne pelet peći za sustav centralnog grijanja (kao CentroPelet ZVB).

Kod nas su sustavi toplovodnog grijanja ipak puno rašireniji u odnosu na to

plozračne, a kod takvih sustava u obzir dolaze klasični kotlovi.

VRSTE KOTOLOVA

Kotlovi na drvene pelete mogu se podijeliti u dvije grupe: kotlovi samo na drveni pelet sa automatskim čišćenjem (kao PelTec i PelTec lambda) i sa minimalnim održavanjem, te kombinirani kotlovi (kao EKO-CK P sa Cm Pelet-setom) kod kojih se može ložiti ili drvenim peletom ili krutim gorivom. Za veće iskorištenje obnovljivih izvora, ovi se toplovodni kotlovi mogu jednostavno spojiti sa akumulacijskim spremnikom i solarnim sistemom dogrijavanja sustava grijanja i potrošne tople vode.

Konvencionalna energija je sve skuplja a korištenje obnovljivih izvora energije može poboljšati životni standard, povećati komfor te smanjiti zagađenje okoliša. Tvrtka Centrometal d.o.o. proizvodi kvalitetne sustave koji koriste obnovljive izvore energije, a ostalo je na Vama.

www.centrometal.hr ili u magazinu HASUBAU br. 80
Share