Viessmann – za svaku veličinu krova

Viessmann d.o.o. Hrvatska
Dr. L. Naletilića 23 M, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 65 93 650
Fax: + 385 1 65 46 793
info@viessmann.hr
www.viessmann.hr

Viessmann d.o.o. Hrvatska
Dr. L. Naletilića 23 M, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 65 93 650
Fax: + 385 1 65 46 793
info@viessmann.hr
www.viessmann.hr

Fotonaponski moduli su prikladni za primjenu na obiteljskim kućama kao i na krovovima komercijalnih i industrijskih objekata.

Danas su učinkoviti energetski sustavi opremljeni fotonaponskim sustavom koji znatno povećava učinkovitost i samoopskrbljivanje energijom. Snaga fotonaponskog sustava se prvenstveno orijentira na potrošnju električne energije. Kada su fotonaponski sustav i zahtjev za el. energijom usklađeni, moguće je optimalno opskrbljivanje strujom iz vlastite proizvodnje. Rezultat toga je neovisnost o rastućim cijenama električne energije i opskrbljivača električne energije, samodostatnom proizvodnjom na licu mjesta. Kroz slijedeća 4 pitanja možete doći do odgovora koja vam je veličina fotonaponske instalacije potrebna.

1. Koliko osoba živi u vašem kućanstvu?

Potrošnja struje najviše ovisi o broju članova kućanstva. Preko odabira članova kućanstva odabire se prosječna potreba za el. energijom u kućanstvu te odgovarajući paket.

Primjer: „U mojoj kući žive 4 osobe.“ U tom slučaju je paket M idealno rješenje.

2. Koristi li se dizalica topline za grijanje i/ili pripremu sanitrane tople vode?

Upotreba dizalice topline diže udio korisnog korištenja struje iz fotonaponskog sustava. Zbog dodatne potrebe za el. energijom za dizalicu topline potrebno je izabrati veći fotonaponski sustav.

Primjer: „Da, posjedujem dizalicu topline.“ U tom slučaju je paket L idealno rješenje.”

3. Kolika je visina i širina krova?

Nakon što je određena nezasjenjena površina krova (širina x visina) podaci se mogu prenijeti u tablicu ispod kako bi se odredio najveći mogući paket za odabranu površinu krova. Provjera potrebne površine krova pojašnjava da li je površina dovoljna za fotonaponski sustav. Ukoliko ista nije dovoljna može se odabrati i manji sustav, ali će u tom slučaju biti manji udio vlastito proizvedene struje u ukupnoj potrošnji. Ali i dalje se štedi sa svakim iskorištenim kWh el. energije iz fotonaponske instalacije.

Primjer: „Postojeća površina krova je 5,5 (širina) x 7,0 (visina) m.“ U tom slučaju je paket veličine L pogodna varijanta.

4. Želite li upotrebom akumulatora dodatno podići efikasnost odnosno neovisnost?
Upotreba akumulatora podiže potrošnju iz vlastite proizvodnje. Pri tome snaga fotonaponskog sustava može biti veća pošto se električna energija može skladištiti.
Primjer: „Da“ u ovom slučaju je odgovarajući paket s opcijom B.

Viessmann d.o.o. Hrvatska
Dr. L. Naletilića 23 M, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 65 93 650
Fax: + 385 1 65 46 793
info@viessmann.hr
www.viessmann.hr

Hausbau br.124

Članak objavljen u magazinu Hausbau br.124 (ožujak/travanj 2022.). Potražite svoj tiskani ili digitalni primjerak na našem online kiosku 

Hausbau br.124

Članak objavljen u magazinu Hausbau br.124 (ožujak/travanj 2022.). Potražite svoj tiskani ili digitalni primjerak na našem online kiosku