Uređenje vrta – Hausbau br.83

Uređenje vrta – Hausbau br.83

 

‘Ne morate umrijeti da biste došli u raj, tako dugo dok imate vrt’ – tako nam govori stara perzijska izreka, a vezana je između ostalog i na neophodno uređenje okućnice kako bi se stvorio potpuni dojam lijepog i ugodnog doma

Uređenje vrta - Hausbau br.83
Uređenje vrta – Hausbau br.83

Upotrazi za okućnicom koja će vam biti inspiracija za uređenje vlastitog vrta put nas je odveo u Hrvatsko Za­gorje. Uz pomoć stručnjaka sa bogatim iskustvom u uređenju i održavanju vrtova realizirane su sve želje i ideje vlasnika.
Skladnim spajanjem čak tri od četiri ele­menta; zraka, zemlje i vode, rezultiralo je atraktivnim kamenjarom.
KAMENJAR S RIBNJAKOM
Ukućani sa terase imaju pogled na kamenjar sa čijeg vrha se spušta potočić u maleni ribnjak, stvarajući pritom umiru­jući žubor vode. Na najvišoj točci kame­njar je visok 1,70 m, a proteže se u dužini od 10 m. Cedrus deodara ističe se svojim specifičnim uzgojnim oblikom na samom vrhu kamenjara. Ispod cedra izvire filtri­rana voda, koju dovodi pumpa iz ribnja­ka, a izlijeva se u kameno korito potočića sve do ribnjaka. Sa lijeve i desne strane potočića posađene su vazdazelene biljke niskog rasta. Nekoliko predstavnika roda Pinus, Juniperus, Taxus, Abies, Cotona­ster, Lonicera, a osobito rodovi uzgojeni u posebne forme dolaze do izražaja na kamenjaru, dok rod Festuca popunjava praznine. Navedene biljke tijekom rasta i razvoja iziskuju minimalne poslove oko održavanja pa su veoma prihvatljive za današnji užurbani način života.

Uređenje vrta - Hausbau br.83
Uređenje vrta – Hausbau br.83

RIBNJAK
Rub ribnjaka u kojemu će biti nastanjene zlatne ribice ukrašen je ukrasnim kame­nim pločama, a cijeli ribnjak obložen je folijom za izradu ribnjaka. Prednost upo­trebe folije je u prihvatljivijoj cijeni te mo­gućnost velikog izbora oblika i veličine ribnjaka. Ribnjak je izgrađen sa jednom terasom na dubini od 40 cm za sadnju močvarnog bilja. Lopoči koji će cvjetati od lipnja do listopada upotpuniti će do­jam ribnjaka,a šaš i iđirot dati će mu po­trebno zelenilo.
JOŠ JEDAN KAMENJAR
Drugi kamenjar sa ribnjakom u kojemu će biti nastanjeni crveni japanski šarani nalazi se iza kuće, a oblikom i popisom posađenih biljaka veoma je sličan rib­njaku i kamenjaru ispred terase. Razli­ka je u veličini, a zapremnina od 12.000 litara omogućuje vlasniku da u njemu osim već spomenutih močvarnih biljaka nastani i ukrasne ribe. Obzirom da su izgrađeni na travnjaku iza kuće, kame­njar i ribnjak okruženi su malom kame­nom stazicom kako bi što više došli do izražaja.

Uređenje vrta - Hausbau br.83
Uređenje vrta – Hausbau br.83

Na samom ulazu u dvorište uz ogradu, kao imitacija perivoja uređena je gredi­ca sa vazdazelenim biljkama uzgojenim u posebnoj formi. Gredica je prekrivena estetskim drvenim malčem, a kako bi se dobio željeni kontrast izmjenjuju se parcele sa crvenom i prirodnom bojom drva. U parcelama sa crvenom bojom posađena je lavanda koja upotpunjava prazan prostor, a kad procvjeta obogatiti će vrt svojim jedinstvenim mirisom.
Osim uređenja kamenjara i ribnjaka postoji još nebrojeno načina kako mo­žete lijepo i maštovito urediti vrt i okuć­nicu. Ponekad je manje više pa i onim manje vještim vrtlarima poći će za ru­kom urediti svoj vrt.

Za sve stručne sa­vjete, ideje, usluge raznih hortikulturnih radova i projekte uređenja okućnice ili vrta obratite se s povjerenjem stručnom timu Vojtić hortikulture.

www.uredivrt.net

Share