Kućne baterije – Hausbau br.87 (01/02 2016)
kućne baterije - Hausbau br.87 (01/02 2016)

Kućne baterije – Hausbau br.87 (01/02 2016)

Kućne baterije

Kućne baterije bi nam trebale pomoći da sami trošimo više električne energije iz obnovljivih izvora energije te postanemo neovisniji od stalno rastućih cijena električne energije. Kod odabira sustava i instalacija važno je obratiti pozornost na više toga.

 

kućne baterije - Hausbau br.87 (01/02 2016)
kućne baterije – Hausbau br.87 (01/02 2016)

Kuhanje, pranje, grijanje, rasvjeta, Internet, telefon i televizija za sve to i puno više toga svakodnevno nam je potrebna električna energija. Tek ona naš život čini udobnijim. Većina nas cijeli svoj život struju dobiva iz mreže velikih opskrbljivača električnom energijom
To bi se u budućnosti zahvaljujući kućnim baterijama moglo promijeniti jer isteinvestitorima primjerice u kombinaciji s fotonaponskim sustavom nude visok stupanj neovisnosti od mreže i stalno rastućih cijena: Struja bi se u tom slučaju ne samo proizvodila nego i tako dugo skladištila dok se ne potroši. Cijene kućnih baterija stalno su u opadanju, a njemački cijevi energetskog obrata te time u skladu državni poticaji Banke za obnovu i razvitak poboljšavaju izglede energetski osviještenih investitora. Tako je već danas moguće birati među brojnim sustavima kućnih baterija. Portal Focus-Online je u ožujku 2015. objavio pregled tržišta koje obuhvaća 380 baterija od otprilike 60 proizvođača (pronaći pod www.focus.de/immobilien/energiesparen). Donošenje dobre odluke nije lako jer – situacija je drugačija nego kod drugih tehničkih uređaja ili automobila jer kriteriji ocjenjivanja kućnih baterija još nisu uhodani. Sustavi kućnih baterija prema Zakonu o baterijama spadaju u tzv. Industrijske baterije. Budući da ih je moguće ponovo napuniti, nazivaju se akumulatorima. Kemijski sastav takvih akumulatora određuje napon, mjeren u voltima, a količina aktivnog materijala određuje snagu, mjerenu u amperima.

kućne baterije - Hausbau br.87 (01/02 2016)
kućne baterije – Hausbau br.87 (01/02 2016)
kućne baterije - Hausbau br.87 (01/02 2016)
kućne baterije – Hausbau br.87 (01/02 2016)

PONUDA KUĆNIH BATERIJA JE VELIKA I NEPREGLEDNA
Kućne baterije se uglavnom razlikuju po materijalima koji su za njih korišteni: Tržište trenutno dijele olovne baterije na prvom mjestu i sustavi na bazi litij-iona, dok dobar dio do sada u Njemačkoj instaliranih baterija, cca. 15.000 decentralnih spremnika električne energije iz solara, jesu baterije na bazi olova koji se već preko 100 godina koriste u raznim područjima. Budući da ovi akumulatori sadrže olovo koji je štetan za ljude i okoliš te imaju nedovoljne kapacitete za skladištenje i kratak životni vijek, već se dugo traga za boljim rješenjem.

kućne baterije - Hausbau br.87 (01/02 2016)
kućne baterije – Hausbau br.87 (01/02 2016)

 

 

više pročitajte u magazinu Hausbau br.87 (01/02 2016)

Share