Kako uspješno sanirati balkon?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Obnova zgrade zahtijeva izuzetno promišljeno planiranje i kvalitetnu izvedbu. Samo tako možemo računati na trajnost, ekonomičnost i kasnije, ugodan boravak u prostoru. Stoga su najbolja garancija uspješne sanacije: • dobro isprojektirani detalji, • kvalitetni i trajni materijali, • pažljiva i precizna izvedba.

Sanacija zgrade često zahtijeva i sanaciju balkona. Međutim, ovaj dio može biti problematičan, jer obično nemamo puno prostora, odnosno, dovoljno visine za ugradnju svih potrebnih slojeva. Nipošto ne bismo smjeli izostaviti toplinsku izolaciju balkona (s gornje i donje strane), jer bi to stvorilo toplinski most koji bi već u prvoj sezoni grijanja, mogao pogodovati nastanku kondenzata i plijesni s unutarnje strane zida, na koji se balkon naslanja.

ANALIZA STANJA PRIJE SANACIJE
Investitor je odlučio obnoviti cijelu zgradu, a time i dva postojeća balkona. Prvi balkon je dio vanjskog stubišta i omogućuje ulaz u dnevni boravak na prvom katu. Drugi ima funkciju klasičnog balkona na drugom katu. Prije početka sanacije je sve slojeve (do nosive konstrukcije) bilo potrebno ukloniti kao i pripremiti dio vertikale, uklanjanjem dijela fasade, odnosno podnožja zida, u dijelu gdje se spaja s balkonom. Pritom moramo biti izuzetno temeljiti i ne smijemo zaboraviti na sve ostale dijelove, poput bočnog zida (slika 3.), koji ima funkciju balkonske ograde. Naime, ovaj dio je vezan na nosivu konstrukciju zida i potencijalno može predstavlja toplinski most pa ga također moramo toplinski izolirati.

Postojeće stanje

Postojeće stanje, nakon uklanjanja svih postojećih slojeva

Bočni zid balkona moramo obložiti toplinskom izolacijom, da na taj način spriječimo nastajanje toplinskog mosta

PRAVILO “PETNAEST CENTIMETARA”
Ovo je pravilo građevinske struke, koje određuje udaljenost praga balkonskih vrata od završne obloge balkona, kao što je prikazano na skici. Naravno, ovo je stanje često teško ispuniti pri sanacijama, jer često nemamo dovoljno visine. Međutim, moramo pokušati ne podizati kotu završne obloge, ili podizanje praga balkonskih vrata. U suprotnom bismo mogli očekivati prelijevanje vode s balkona u unutrašnji prostor. Stoga je prilikom sanacije bitno ostaviti najmanje pet centimetara visinske razlike! U novim zgradama slijedimo pravilo od najmanje petnaest centimetara.

PRIJE POČETKA SANACIJE

Unatoč činjenici da su oba balkona djelomično zaštićena nadstrešnicama, prilikom njihove sanacije trebamo koristiti materijale koji nisu osjetljivi na vlagu ili vodu i koji mogu izdržati sva tlačna opterećenja. Proizvođač toplinske izolacije bi trebao dostaviti i dokaz o kvaliteti materijala (Izjavu o svojstvima i/ili ETA – Europsku tehničku ocjenu).

Prije nego se primimo sanacije, bilo bi dobro da:
1. nacrtamo presjek svih slojeva balkona
2. provjerimo da li nam odgovaraju debljine slojeva
3. proračunamo sve potrebne količine materijala

1. Na očišćenu površinu nanesemo mort za izravnavanje

3. FIBRANxps ETICS zalijepimo na mortom obrađenu površinu

2. Mort nanesemo punoplošno i ravnomjerno na FIBRANxps ETICS ploču

PRAVILNA RASPODJELA SLOJEVA I SANACIJA BALKONA
1. Gornji sloj toplinske izolacije FIBRANxps ETICS ploča smo obradili kao fasadu: dva puta smo koristili mrežicu i ljepilo, čime smo napravii dobru podlogu za izvedbu hidroizolacije.
2. Kao hidroizolaciju smo u ovom primjeru korsitili sistem SCHLUTER DITRA. Profiliranu polietilensku membranu, kaširanu filcom, zalijepili smo na pripremljenu podlogu. Ljepilo je od proizvođača sistema DITRA. Potrebno je upozoriti da se ovaj sustav hidroizolacije preporučuje samo za manje površine, kod djelomično pokritih balkona. Kod većih terasa, ovaj sustav ne prestavlja dovoljnu zaštitu.
3. Također smo koristili rubne elemente i hidroizolaciju završili na odgovarajućoj visini zida.
4. Na hidroizolaciju smo položili završni sloj – keramičke pločice, a pobrinuli smo se i za odgovarajuće okapne rubove.

1

2

3

4

Hausbau br.120

Članak objavljen u magazinu Hausbau br.120 (srpanj/kolovoz 2021). Potražite svoj tiskani ili digitalni primjerak na našem online kiosku 
kupite svoj pojedinačan primjerak ili se pretplatite na : HAUSBAU, KUHINJE I KUPAONICE, BAZENI I SAUNE, KATALOG NAJLJEPŠIH KUĆA