Hausbau br.97 (09/10 2017)

Hausbau br.97 (09/10 2017)

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:SADRŽAJ
12 ENERGETSKE PLUS KUĆE
46 KORISTITE KIŠNICU
48 FASADE

TEMA – ENERGETSKE PLUS KUĆE
14 Energetski udarac s pogledom u daljinu
22 Ideja nastala od krova
28 Održivo zelenije stanovanje
34 Žetva s ravnog krova
40 Smarthome

 

 

 

 

 

76 KUĆE S BAZENIMA: ODMOR, OPUŠTANJE I ZABAVA

TEMA – KUĆE S BAZENIMA
78 Minimalistički, s modernim detaljima
84 Sunce kao ukras
90 Zaigrano i udobno

 

 

 

 

 

 

 

54 VENTILACIJA

SAVJETI
46 Koristite kišnicu!
Ako svoj novi dom želite opremiti na održiv način, uređaj za korištenje kišnice pravi je izbor. Postiže se ušteda vode, izbjegavaju otpadne vode i rasterećuje kanalizacija.
48 Fasade
Od moderne fasade se očekuje u prvom redu izvanredna energetska učinkovitost, u kombinaciji s prozorima i vratima, te vizualna atraktivnost koju daje objektu.
54 Ventilacija
Automatsku izmjenu zraka osiguravaju centralni i decentralizirani sustavi za ventilaciju stambenih prostora.
58 Učinkovito grijanje
Tradicionalna goriva poput plina i lož-ulja još se uvijek koriste u novogradnji, ali njihova se nadmoć posljednjih godina počela polako gubiti.

Share