Drveni pelete – ogrjev budućnosti – HAUSBAU br.80
Drveni pelete – ogrjev budućnosti - HAUSBAU br.80

Drveni pelete – ogrjev budućnosti – HAUSBAU br.80

Drveni pelete – ogrjev budućnosti

Većina vlasnika želi grijanje koje će biti neovisno o oscilacijama cijena plina i loživog ulja, pa se zbog toga vrlo često kod novogradnje odlučuju za kotlove na drvene pelete.

STRUČNI SMJEŠTAJ BEZ GUBITKA KVALITETE

U pravilu se peleti u novogradnji pohranjuju u posebne silose i spremišta. Kao alternativa nudi se mogućnost cisterni ukopanih u zemlju, kao i spremišta unutar garaže ili carporta. Onaj tko ne želi ogrjev unutar kuće, može odabrati postavljanje kontejnera negdje na vanjskom zemljištu. Veće količine peleta se do odredišta dopremaju pomoću posebnih vozila nalik cisternama, slično kao kod transporta loživog ulja.

POTPUNO AUTOMATIZIRANA TOPLINA ZA GRIJANJE I DOBIVANJE TOPLE VODE

Moderan centralni kotao na pelete odgovara vrhunskom komforu grijanja i vrlo je lagan pri posluživanju, te je u tome najsličniji modernim uljnim kotlovima. Na potpuno automatiziran način proizvodi toplinu za grijanje i pripremu tople vode. Pri tome se drveni peleti dopremaju do plamenika gdje se pale uz pomoć vrućeg zraka ili termoelektronskog elementa. Elektronsko upravljanje kotlom brine se oko odgovarajućih okolnosti kada je u pitanju količina gorive tvari, visina temperature i opseg izgaranja. Osim toga, na tržištu se mogu naći vrlo lako upravljivi uređaji s ekranom osjetljivim na dodir kao i oni s opcijom upravljanja i nadzora na daljinu.

U osnovnu opremu većine modela ubraja se i samostalno čišćenje unutrašnjih ogrjevnih površina, kao i automatizirano izbacivanje pepela. Usprkos tome vlasnik mora držač s pepelom prazniti maksimalno do osam puta tijekom perioda grijanja. Količina pepela ovisit će nadasve o modelu kotla, vrsti pogona i njegovom trajanju, kao i o kvaliteti samih peleta. Pepeo se može iskoristiti kao gnojivo za vrt ili kompost. Praktično rješenje mogu predstavljati djelomično pokretni komforni spremnici pepela koje proizvođači kotlova prodaju kao dodatni pribor.

 

više u magazinu HASUBAU br.80

Share