Centrometal – Grijanje NA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE – Hausbau br.94

Centrometal – Grijanje NA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE – Hausbau br.94

Centrometal Grijanje NA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE – optimalan izbor
Razvojem tehnike, zbog rasta cijena konvencionalnih goriva te usavršavanjem postojećih sustava, obnovljivi izvori predstavljaju optimalan izbor kako za novogradnju tako i za postojeće objekte.

Cijepano drvo
Cijepano drvo, dužine do pola metra, te maksimalne vlage 25%, koristi se u najjednostavnijim kotlovima. Postoje klasični kotlovi na cjepanice (EKO-CK P, BIO-PEK/CET, BioSolid) te pirolitički kotlovi (BioTec-L) koji, ako se pazi na kvalitetu (suhoću) cjepanica, imaju i preko 90% iskoristivosti (što je više nego neki stariji uljni kotlovi). Kako bi se optimizirao rad i povećao komfor, uz kotlove na kruto gorivo se ugrađuju akumulacijski spremnici (CAS) određenog volumena (min. 30-50 lit./kW).

Drvena sječka i drevni peleti
Sjeckani komadići drva (3-5cm²) spremaju se u spremišta sječke iz kojih se automatski dobavljaju do kotla (BIO-CK P Unit) i izgaranjem u kotlu/plameniku griju vodu centralnog grijanja. Drvena sječka je jeftin oblik energije ukoliko ga možete nabavljati u vašoj blizini. Drveni peleti su trenutno najzanimljivije gorivo iz šumske biomase zbog svoje čistoće, zauzimanja relativno malog prostora skladištenja te moguće automatizacije procesa grijanja. Drveni peleti izgaraju u pelet plamenicima (Cm Pelet-set) na kombiniranim kotlovima (EKOCKP), u kotlovima (PelTec /-L) sa automatskim čišćenjem rešetke i dimovodnih prolaza ili u sobnim pelet pećima (CentroPelet) gdje mogu grijati zrak u prostoriji u kojoj se nalaze (Z, ZS) ili biti spojeni na sustav centralnog grijanja (ZV, ZVB).

Korištenje energije sunca
Sunčeva energija je ‘besplatna’, ima je svugdje, i najčešće se koristi za zagrijavanje sanitarne vode. Može se kombinirati sa svim gore navedenim izvorima radi veće ukupne iskoristivosti sustava i veće uštede na gorivu, a kod niskotemperaturnih sustava grijanja može se koristiti i za dogrijavanje sustava grijanja.

Više o proizvodima Centrometala na www.centrometal.hr ili u magazinu Hausbau na svim kioscima

Share