Wienerberger e4 kuća od opeke-kuća koja štedi energiju – Hausbau br.92
wienerberger-Hausbau br.92 (studeni/prosinac 2016)

Wienerberger e4 kuća od opeke-kuća koja štedi energiju – Hausbau br.92

Wienerberger e4 kuća od opeke-kuća koja štedi energiju

wienerberger-Hausbau br.92 (studeni/prosinac 2016)
wienerberger-Hausbau br.92 (studeni/prosinac 2016)

Nove kuće danas moraju zadovoljiti mnoge važne kriterije, a jedan od budućih je da sve nove zgrade od 2021. budu građene kao zgrade gotovo nulte energije. Wienerberger je već korak ispred. Uzimajući u obzir sve kriterije Wienerberger je već danas sposoban ponuditi rješenje za 2021. godinu. Uobičajena je praksa u Wienerbergeru da se smjernice gledaju samo kao donji prag pa su tako razvili koncept e4 kuće od opeke koja znatno nadilazi ambiciozne kriterije učinkovitosti koje je propisala EU i ima koristi od dodatnih pozitivnih učinaka koji iz toga proizlaze.

ŠTO INVESTITORI DOBIVAJU e4 KONCEPTOM KUĆE?
Tvrtka Wienerberger razvila je koncept e4 kuće, a za realizaciju svih odrednica koncepta okupila je partnere čiji proizvodi i sistemi po državaju sve elemente e4 koncepta. Projekti e4 kuće su individualni prema željama i potrebama investitora po sistemu ključ u ruke. Koncept obuhvaća iskorištavanje prirodnih prednosti zemljišta na kojem se gradi zgrada, gradnju s energetski učinkovitim sustavom opeke Porotherm Profi Dryfix.extra koja osigurava zdrava klimu unutar kuće i održava ugodnu sobnu temperaturu. Sustavi toplinske tehnike, prozora, toplinske izolacije, krovnog pokrova i ostali korišteni materijali i proizvodi su od renomiranih proizvođača koji sudjeluju u projektu. Pri projektiranju e4 kuće vodilo se računa, osim o visokim standardima gradnje po pitanju energetske učinkovitosti, i o cijeni koja je nešto viša od cijene gradnje prema trenutno važećim propisima, ali opet pristupačna investitorima. Potrebno je ovdje naglasiti da se dodatno ulaganje svakako vraća tijekom korištenja zgrade, te se pokazalo da tijekom 30 godina korištenja dolazi do značajnih ušteda u slučaju e4 kuće u odnosu na klasičnu gradnju. Koncept Wienerberger e4 kuće stvoren je kao idealni balans uloženo-dobiveno sa strane različitih aspekata, korištenjem znanja, tehnologije, materijala i inovativnih rješenja svih partnera. Pravilnim balansom između stvarnih potreba i sveukupnog troška, određivanjem i optimiziranjem, smanjen je rizik od nepredviđenih troškova koji bi se mogli pojaviti u kasnijim fazama projekta te u samom održavanju.

wienerberger-Hausbau br.92 (studeni/prosinac 2016)
wienerberger-Hausbau br.92 (studeni/prosinac 2016)

STRUČNA NEOVISNA ANALIZA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU

Cilj analize o potrebnoj energiji za grijanje i hlađenje e4 kuće, koja je provedena na Zavodu za materijale Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bio je osigurati da se korištenjem tradicionalnih materijala, poput opeke, postigne obiteljska kuća budućnosti minimalne potrošnje energije tijekom njezinog korištenja. Osnovna vizija bila je postići standard koji je napredniji od trenutno važećih zahtjeva, a koji teži ciljevima postavljenima za ne tako daleku budućnost kada će biti obavezno graditi takozvane zgrade gotovo nulte energije. Smanjenjem potrebne energije za korištenje obiteljske kuće moguće je pridonijeti povećanoj kvaliteti života u takvim kućama.
O provedenom istraživanju razgovarali smo s doc.dr.sc. Bojanom Milovanovićem, dipl.ing.građ. sa Zavoda za materijale na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

KOJI JE BIO CILJ ISTRAŽIVANJA?
Cilj istraživanja je bila cjelovita analiza koncepta Wienerberger e4 kuće u svrhu optimizacije svih troškova i stvaranja koncepta gradnje koji će investitorima omogućiti da po cijeni koja ne odskače puno od cijene klasične gradnje dobiju ugodan dom sa zdravom mikroklimom i dom koji troši minimalno energije za grijanje i hlađenje te ujedno ima pozitivan utjecaj na smanjenje CO2. Ukratko cilj je dobiti energetski učinkovit dom, u ovom slučaju zgradu gotovo nulte energije, koji si može cjenovno priuštiti veći broj ljudi.
Napravili smo studiju o potrošnji primarne energije, o potrebnoj energiji za grijanje i hlađenje, prosječnom životnom vijeku građevine od opeke, emisiji stakleničkih plinova te ukupnim troškovima kuće za razdoblje od 30 godina, potrošnji energije prema proračunu u periodu od 5 godina i troškovima gradnje u odnosu na standard. Istraživanja smo provodili u vidu simulacija za 40-ak gradova kontinentalne Hrvatske, Primorja i Dalmacije s različitim opekarskim blokovima.

NA KOJI NAČIN STE PROVELI ISTRAŽIVANJE?
Mi smo radili softwerske simulacije za odabrane gradove u kojima su korištene napredni algoritmi za predviđanje ponašanja zgrade, odnosno predviđanje potrošnje energije za grijanje i hlađenje, a također, napravljeni su i troškovnici pomoću kojih su predviđeni troškovi gradnje. Wienerberger je pronašao investitora koji će prvi u Hrvatskoj graditi po konceptu e4 kuće, početkom sljedeće godine. S njima su razradili dinamiku radova, a gradnja kuće će ujedno biti prilika i za ispitivanja i mjerenja te dobivanje još nekih konkretnih podataka.

wienerberger-Hausbau br.92 (studeni/prosinac 2016)
wienerberger-Hausbau br.92 (studeni/prosinac 2016)

O KOJIM PODACIMA SE RADI I NA KOJI NAČIN ĆE SE PRIKUPLJATI?
Jedan od partnera projekta je i tvrtka Bosch koja osigurava toplinsku tehniku i monitoring potrošnje energije i vode kao i kvalitete unutarnjeg okoliša u pogledu relativne vlažnosti i temperature zraka, kao i same kvalitete zraka u pogledu razine CO2 u zraku. Nas, kao Građevinski fakultet na kojem je provedeno istraživanje, u fazi gradnje, najviše zanima higrotermalno ponašanje ovojnice jer želimo vidjeti što se događa u samoj ovojnici kuće tj. u samim zidovima iz razloga održavanja i trajnosti same zgrade. To ćemo pratiti putem senzora koji će se ugraditi u zidove. Ovakav način praćenja je na visokoj znanstvenoj razini a rezultati praćenja biti će zasigurno i znanstveno publicirani, čime ovo ispitivanje i cijeli projekt dobiva jednu visoku razinu.
S e4 konceptom gradnje i monitoringom doći ćemo i do još nekih bitnih informacija osim potrošnje energije.
Monitoringom ćemo doći do saznanja što se točno događa u zidu tokom životnog vijeka kuće, a najviše nas zanima što se događa s vlagom. Kod nas u građevinarstvu konstantno je prisutan problem s fasadama i njihovim korištenjem, što zbog neadekvatno odabranih materijala i sustava, što zbog nestručnog postavljanja fasadnih sustava. Zbog toga smo se odlučili na kontinuirano promatranje performansi ovakvog sustava vanjske ovojnice zgrade s novim opekarskim proizvodima, odnosno ETICS sustavom toplinske izolacije zgrade. Cilj monitoringa je dakle potvrditi četiri osnovne odrednice na kojima počiva e4 koncept: emocija, ekonomija, energija i ekologija. A ono što je još važnije ova analiza i rezultati monitoring biti će dokaz budućim investitorima i potvrda da koncept e4 kuće, ali i zgrade gotovo nulte energije, funkcionira. Također postoje naznake da će u budućnosti postojati mogućnost praćenja potrošnje energenata daljinskim očitanjem za obiteljske kuće, a podaci će korisnicima biti dostupni putem mobilne aplikacije tako da u svakom trenutku korisnici mogu pratiti potrošnju energenata kao i razinu ugodnosti u kući.

Dakle koncept e4 kuće razvijen je danas za buduće zahtjeve potrošnje energije, kao i za, vjerujem vrlo skoru, budućnost pametnih kuća gdje će se ovakav monitoring koristiti kao ulazni podaci za sustave prediktivnog upravljanja.

DA SE VRATIMO NA PROVEDENU ANALIZU. MOLIM VAS PROKOMENTIRAJTE NAM DOBIVENE REZULTATE I U KOJI ENERGETSKI RAZRED PREMA DOBIVENIM REZULTATIMA WIENERBERGER e4 KUĆA SPADA?
Rezultate simulacija usporedili smo s postojećim standardnim građevinama i onima za zgrade gotovo nulte energije koji nas u Hrvatskoj tek očekuju. Zahtjev Wienerbergera je bio da e4 kuća bude u skladu s vrlo strogo postavljenim zahtjevima za zgrade gotovo nulte energije, što je zadovoljeno na slijedeći način. Vanjska ovojnica e4 kuće gradi se od opeke Porotherm 38 Profi (debljina 38 cm) s 10 cm toplinske izolacije od minerale vune.
e4 kuća spada u kuću gotovo nulte energije s potrošnjom manjom od 45 kWh/m2a primarne energije za grijanje hlađenje i potrošnu toplu vodu, što će prema zakonu koji stupa na snagu od 31.12.2018. biti standard za zgrade javne namjene, a od 31.12.2020. ulazi u standard za privatne obiteljske kuće. Prema našim saznanjima ovo je ujedno prvi projekt tj. prvi koncept u Hrvatskoj koji teži gotovo nultoj potrošnji energije za obiteljske kuće. Također, potrebno je naglasiti da projekt uključuje visokokvalitetne sustave i građevinske proizvode partnera, ali s naglaskom na optimizaciji kako bi ovakav način gradnje bio cjenovno prihvatljiv, odnosno troškovno optimalan.
Drago nam je da je ovakva inicijativa tj. potreba za sveobuhvatnom analizom došla od strane proizvođača jer su time pokazali da im je bitno da je koncept potvrđen i sa znanstvene strane.

ŠTO JE SA BRZINOM GRADNJE e4 KUĆE?
Kod klasične gradnje postoje normativi za različite građevne materijale po kojima građevinski inženjeri mogu isplanirati vrijeme tj. trajanje gradnje. Za ovakvu modernu gradnju to ne postoji i to je još jedna stvar koju ćemo pratiti na prvoj e4 kući koja će se graditi početkom sljedeće godine u Hrvatskoj tako da će svi segmenti e4 koncepta imati potvrdu na znanstveno-istraživačkoj razini. Iskustveno gradnja s Porotherm Profi DryFix.extra sustavom koji će biti prisutan i u e4 kući, brža je za minimalno 30% u odnosu na standardnu gradnju. Sustav gradnje Porotherm Profi DryFix.extra osigurava ravan zid čime je automatski smanjen utrošak žbuke s unutrašnje strane zidova. Ako je kod klasične gradnje debljina žbuke u prosjeku 2.5 cm kako bi se izravnale neravnine na zidu, a u ovo slučaju za ravan zid koji se dobiva Porotherm Profi DryFix.extra sustavom potrebno je 1 cm žbuke. Ušteda je oko 2.5 puta. S druge strane tanji sloj žbuke brže će se posušiti što isto donosi uštede u vremenu gradnje. Također, smanjuje se i potrebno vrijeme zidanja i utrošak materijala za samo zidanje zbog toga što se ne koristi klasični mort na koji smo svi navikli. Dodatno, uz nisku toplinsku provodljivost same opeke, ne postoje klasične reške između blokova, što zadržava koeficijent prolaska topline zida vrlo niskim, uz zadržavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, ali to je neka druga priča…

wienerberger-Hausbau br.92 (studeni/prosinac 2016)
wienerberger-Hausbau br.92 (studeni/prosinac 2016)

OVAKAV KONCEPT GRADNJE SIGURNO DONOSI NOVOSTI I ZA ARHITEKTE, PROJEKTANTE I IZVOĐAČE RADOVA. DA LI JE U PLANU I EDUKACIJA GRAĐEVINSKIH STRUČNJAKA?
U planu je da kuća bude pokazni model i otvorena za prezentacije i profesionalcima studentima. Također planiramo predavanja i edukacije po cijeloj Hrvatskoj za arhitekte i izvođače. Ono što bih istaknuo osim sustava i proizvoda koji se ugrađuju u e4 kuću bitan je sam koncept. Pod konceptom smatram interdisciplinarni pristup pri projektiranju, kvalitetna komunikacija između svih sudionika u građenju, kao i kvalitetan izvođač radova koji je svjestan svih izazova gradnje zgrada gotovo nulte energije i prepoznaje važnost utjecaja i najsitnijih detalja na kvalitetu svog proizvoda, obiteljske kuće kao što je e4.

DA LI INVESTITOR KOJI ODABERE e4 KONCEPT GRADNJE MOŽE OČEKIVATI I GRADNJU PO SUSTAVU „KLJUČ U RUKE“?
Ideja cijele priče je da investitor surađuje s projektantom na razvoju ideje kako želi da njegova obiteljska kuća izgleda. e4 koncept prema mojem skromnom shvaćanju nije koncept tipske kuće, već se radi o stvaranju načina razmišljanja i gradnje koji zadovoljava standarde zgrade gotovo nulte energije. Ova prva e4 kuća koja počinje s gradnjom bit će sagrađena po sustavu ključ u ruke, gdje je ideja da investitori izbjegnu često neugodna iskustva s „majstorima“, na način da projekt vode pouzdani izvođači i podizvođači, a koji će biti koordinirani od strane glavnog izvođača radova. Radove će izvoditi certificirani izvođači – od strane partnera – proizvođača svakog pojedinog sustava koji je dio koncepta e4 kuće. Pri tome voditelj gradilišta koordinira sve radove, a investitor je ovime lišen bespotrebnog rasipanja energije i vremena i na kraju krajeva nepotrebnog stresa.

 

više o e4 kući na www.wienerberger.hr ili u magazinu Hausbau na svim kioscima

Share