Protupotresna gradnja i obnova potresom oštećenih kuća

0.00 

U iščekivanju početka planirane obnove potresom oštećenih objekata u Zagrebu i na Banovini te gradnje novih, u fokusu šire javnosti su pitanja kako protupotresno graditi i kako pravilno obnoviti oštećene kuće. Pitanje protupotresne gradnje ne nameće se samo vlasnicima čiji su objekti srušeni u potresu, nego i svim budućim investitorima koji planiraju gradnju na trusnim područjima. Ova opširna tema bit će dugo aktualna, a mi ćemo u ovom broju započeti s detaljnijim osvrtom na obnovu oštećenih kuća.