Polo-commerce: Skytech, za kvalitetnu rekonstrukciju

Ozaljska ulica 93, 10000 Zagreb
Gsm: +385 98 258 427
Tel: +385 1 65 36 093
Mail: novi-krovovi@ri.t-com.hr
info@polo-commerce.hr
www.polo-commerce.hr

Ozaljska ulica 93, 10000 Zagreb
Gsm: +385 98 258 427
Tel: +385 1 65 36 093
Mail: novi-krovovi@ri.t-com.hr
info@polo-commerce.hr
www.polo-commerce.hr

Jedan od najčešćih zahvata kod rekonstrukcije postojećih objekata odnosi se na izolaciju vanjske ovojnice. Zbog raznih ograničenja i konstrukcijskih zahtjeva, skyTech izolacijski materijal pokazao se u mnogim slučajevima kao dobitno rješenje.

O kvaliteti i svim dobrobitima koje donosi ugradnja skyTech izolacijskog sustava najbolje govore njegove monogobrojne reference. Razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske komore arhitekata, gđom. Rajkom Bunjevac,dipl.ing.arh., iz arhitektonskog ureda RBP ARHITEKTI d.o.o. i primjeni skyTecha u dva specifična projekta rekonstrukcije.

P: Do sada ste se već susreli sa skyTechom i primjenjivali ga na svojim projektima. Imate i dva zanimljiva, možda i specifična primjera primjene skyTecha u rekonstrukciji postojećih objekata. Recite nam više o tome.

O: skyTech sam imala priliku upoznati prije više godina, te sam ga primijenila u više svojih projekata. Ovom prilikom bih spomenula dva projekta, koji su bili na neki način specifični te smo se odlučili za korištenje skyTech izolacije kako bismo udovoljili projektnim zahtjevima. Prvi projekt je rekonstrukcija tradicijske drvene katnice u Moslavini, koja je zaštićeno nepokretno kulturno dobro. Zadaća je bila sanacija temelja zgrade te konstruktivno učvršćenje konstrukcije krovišta, te izvedba novih instalacija i unutarnje uređenje kuće. Podizanjem cijele kuće u vis za cca. 50 cm, omogućili smo izvedbu novih AB trakastih temelja, njihovu izolaciju te spuštanje postojeće kuće na novoizvedene temelje. S obzirom na važnost očuvanja drvene konstrukcije korpusa zgrade kao vidljive, odlučili smo se za skyTech kao najtanju moguću termoizolaciju koju možemo izvesti s unutarnje strane zgrade. Krovište je ojačano, postavljena je nova daščana vidljiva oplata, na koju je postavljen sloj skyTech izolacije na prethodno postavljene drvene letve. Preko toga su postavljene kontra letve, letve, te pokrov biber crijep. Navanjskim zidovima zgrade, s unutarnje strane projektirana je izolacija skyTech i obloga gips kartonskim pločama. Zgrada je tlocrtnih dimenzija 6,20 x 14 m, bruto površine 174 m2. Druga zgrada je obiteljska kuća u Zagrebu izgrađena u prvoj polovici 20. st. Zgrada je dio zaštićene povijesne cjeline grada Zagreba. Rekonstrukcija je obuhvatila kompletnu obnovu zgrade, dogradnju vrtnog aneksa te uređenje potkrovnog prostora u stambeni prostor. Zbog složenosti četverostrešnog krovišta s krovnim kućicama, odlučili smo se na skyTech toplinsko-izolacijski sistem radi lakšeg izvođenja složene unutarnje izolacije i obloge krovne konstrukcije. Zgrada je ukupne bruto površine cca 380 m2.

P: Na kojim dijelovima pojedinog objekta je skyTech primjenjen?

O: Kod oba objekta, izvršena je termoizolacija krovišta, dok je kod drvene kuće u Moslavini projektirana i unutarnja izolacija obodnih zidova, te zidova i stropova prema negrijanim prostorima.

P: Koje su po Vama komparativne prednosti skyTecha kao izolacijskog materijala i gdje se najbolje mogu iskoristiti njegove prednosti u izolaciji objekta?

O: Osim termoizolacijskih svojstava, skyTech se pokazao primjenjiv kod ograničenih debljina izolacije, te posebice kod izolacije složenih geometrijskih konstrukcija zbog njegove fleksibilnosti i lakše primjene.

P: Imate li možda dojmove investitora ili podatke o učinku skyTecha u smislu ugodne mikroklime u prostoru i uštede u energiji pri grijanju zimi i hlađenju ljeti? Preporuke?
O: Za sada nemamo egzaktne podatke, ali prema komentarima korisnika, smatramo da su naša projektantska rješenja bila opravdana.

skyTech je negoriva reflektirajuća izolacija, debljine svega 1 cm i zamjenjuje 24 cm mineralne vune. Time se ostvaruje i ušteda prostora kod izolacije potkrovlja, gdje je svaki centimetar prostora bitan.

skyTech smanjuje troškove grijanja zimi i hlađenja ljeti za više od 50%.

Ozaljska ulica 93, 10000 Zagreb
Gsm: +385 98 258 427
Tel: +385 1 65 36 093
Mail: novi-krovovi@ri.t-com.hr
info@polo-commerce.hr
www.polo-commerce.hr

Hausbau br.126

Članak objavljen u magazinu Hausbau br.125 (srpanj/kolovoz 2022.). Potražite svoj tiskani ili digitalni primjerak na našem online kiosku 

Hausbau br.126

Članak objavljen u magazinu Hausbau br.126 (srpanj/kolovoz 2022.). Potražite svoj tiskani ili digitalni primjerak na našem online kiosku