Panasonic – Renoviranje plinskog sustava grijanja

Panasonic dizalica topline Aquarea L savršeno je rješenje za renovacije gdje je potrebna visoka temperatura vode na izlazu, a pri tome Panasonicova tehnologija pomaže u smanjenju emisije CO2 i utjecaja na okoliš.

Panasonic HVAC proveo je ove godine, anketu na 200 ispitanika u Hrvatskoj, koja je pokazala da gotovo 60% ispitanika razmišlja o promjeni trenutnog sustava grijanja. Istraživanje također pokazuje da gotovo jedna trećina kućanstava ispitanika ima plinsko grijanje. Modernizacija postojećeg sustava grijanja na plin može sada biti puno jednostavnija s dizalicom topline Aquarea L , bez potrebe za promjenom postojećih visokotemperaturnih radijatora.

Što sve morate uzeti u obzir pri prelasku s plinskog grijanja i radijatora na rad s dizalicom topline i postojećim radijatorima?
1. Dizalica topline treba biti sposobna doseći što bližu temperaturu vode na izlazu u odnosu na dizajn radijatora, obično višu od 70°C.
2. Dizalica topline mora imati rezervni kapacitet za rad pri niskim vanjskim temperaturama ispod projektirane vanjske temperature zraka.
3. Rad pri nižim tempraturama rashladne tekućine će rezultirati manjom izmjenom topline iz radijatora, pa će dizalice topline – koje obično rade s razlikom temperatura od 5K – zahtjevati veći protok rashladne tekućine, što može dovesti do potrebe prilagodbe cijevi za grijanje.
4. Nadogradnju hidrauličkog odvajača (spremnik kapaciteta min. 50 L + sekundarna pumpa)

Zamjena plinskog grijanja s dizalicom topline Aquarea L
Zahvaljujući pažnji posvećenoj detaljima tijekom razvoja, dizalice topline Aquarea L generacije proizvode maksimalnu temperaturu vode, na izlazu, od 75 °C pri vanjskoj temperaturi od -10 °C i mogu isporučiti toplu vodu od 55 °C čak i pri vanjskoj temperaturi od -25 °C. Vanjska jedinica dolazi s ‘Bluefin’ zaštitnim premazom na izmjenjivaču topline za oštre okolišne uvjete. Ova temperatura vode na izlazu čini je prikladnom za renovacije čak i s postojećim radijatorima. Nema potrebe za zahtjevnom zamjenom starih radijatora. Dovoljno je zamijeniti plinski kotao unutarnjom jedinicom s potrebnom nadogradnjom hidrauličkog odvajača, koji sadrži spremnik za toplu vodu, i dodati vanjsku jedinicu. Sustav Aquarea L može se povezati ne samo s podnim sustavima grijanja, već i s postojećim radijatorskim instalacijama. Aquarea L ekološki je prihvatljiva dizalica topline, s vrhunskom japanskom tehnologijom inverter kompresora i R290 prirodnim rashladnim sredstvom. Pruža visoku učinkovitost u grijanju, hlađenju i proizvodnji tople vode.

Hausbau br. 133

Članak objavljen u magazinu Hausbau br. 133 (rujan/listopad 2023.). Potražite svoj tiskani ili digitalni primjerak na našem online kiosku 

Hausbau br. 133

Članak objavljen u magazinu Hausbau br. 133 (rujan/ listopad 2023.). Potražite svoj tiskani ili digitalni primjerak na našem online kiosku