Wienerberger – Gradnja otporna na potrese

Wienerberger d.o.o.
Donje Pokupje 2, 47 000 Karlovac
Karlovac – T: 047 694 110
Đakovo – T:031 836 920
e-mail: office.hr@wienerberger.com
www.wienerberger.hr
Tehnička podrška:
Tel: 099 3595 336, 099 3595 337,
098 226 154

Obnova potresom pogođenih područja zahtijevat će vrijeme, ali to će biti prilika za korištenje modernih i energetski učinkovitih materijala. Pravilna gradnja i nadzor su izrazito važni.

Tvrtka Wienerberger proizvodi moderna sistemska rješenja od opeke, Porotherm Profi i Porotherm IZO Profi, koja su zapravo sistemi 2U1- istovremeno pružaju veliku potresnu otpornost i imaju iznimne toplinske karakteristike. Stabilna ovojnica Porotherm IZO Profi opeke ispunjena je kamenom vunom koja ima odlična svojstva toplinske izolacije čime se dobiva puno bolja U vrijednost (do 0,13 W/m2K), a nisu potrebni dodatni slojevi izolacije na zidovima.

Razlika u gradnji nekad i danas
Materijali i načini gradnje zidanih konstrukcija su danas, u pogledu potresne otpornosti, znatno unaprijeđeni i modernizirani. Sadašnji Tehnički propis za potresno otpornu gradnju (Eurokod 8) zahtijeva projektiranje i gradnju objekata tako da pružaju visok nivo sigurnosti tijekom potresa. Pravilnim koncipiranjem i projektiranjem konstrukcije, poštujući sve zahtjeve i ograničenja koja postavlja trenutni Tehnički propis (Eurokod 8) te uz pravilno izvođenje radova, moguće je izgraditi objekte koji su sigurni za sve predvidive intenzitete potresa u Hrvatskoj.

Porotherm Profi i IZO Profi opeke za gradnju na potresno najugroženijim područjima
Kao što je ranije navedeno, današnja opeka kao materijal, kao i sustavi gradnje s opekom su uveliko otporniji na sile potresa. Naime, posebna geometrija, poboljšana mehanička svojstva i robusnost Porotherm Profi i Porotherm IZO Profi opeke, kao i sistemska rješenja za gradnju omeđenog ziđa, omogućuju veću sposobnost rasipanja energije pri potresu. Pravilnim projektiranjem sukladno suvremenim europskim normama je pomoću Porotherm Dryfix sistema moguće graditi zidane zgrade na potresno najugroženijim područjima u Hrvatskoj.

Karakteristike ziđa od Wienerberger suvremene opeke
Ziđe od brušene opeke Porotherm Profi ili Porotherm IZO Profi, koja je međusobno povezana Porotherm Dryfix.extra ljepilom, ima veću vlačnu čvrstoću, a time i veću nosivost na sile potresa. Naime, u ovakvom ziđu se slom događa u opeci, a ne u mortnim spojevima, što je obično slabost klasičnog ziđa. Pored toga, brojna ispitivanja su pokazala da je u slučaju omeđenog ziđa od Porotherm Profi opeke moguće koristiti veće vrijednosti faktora ponašanja (q-faktor) od vrijednosti određenih tehničkim propisom, što znači da takvo ziđe bolje rasipa potresnu energiju. Navedana ciklička istraživanja ponašanja ziđa su provedena na Zavodu za građevinarstvo u Ljubljani (ZAG) i na Institutu IGH u Zagrebu. Porotherm Profi i Porotherm IZO Profi opeke imaju veliku tlačnu čvrstoću (≥ 10 MPa), što i više nego zadovoljava zahtjeve za kvalitetu opeke za zidane objekte na potresnim područjima.

Pravilan način građenja
Zidovi objekta moraju biti povezani u svim smjerovima horizontalnim i vertikalnim armiranobetonskim serklažima. Za energetski učinkovitu i potresno otpornu gradnju vertikalnih serklaža se preporučuje uporaba Porotherm kutova od opeke. Pri takvom izvođenju serklaža nisu potrebne oplate, osigurava se potreban poprečni presjek betonskog serklaža i učinkovito su prekinuti toplinski mostovi. Prema Eurokodu 8, vertikalne serklaže je potrebno postaviti na slobodnim rubovima svakog nosivog ziđa, s obje strane većih otvora, na spojevima nosivih zidova kao i unutar duljine nosivog ziđa, tako da se ne premaši horizontalni razmak od 5 m između serklaža. Serklaže je potrebno primjereno armirati (uzdužna armatura min. 4ɸ12, poprečna armatura (spone) min. ɸ8/15 cm). Ziđe koje je na ovakav način povezano vertikalnim i horizontalnim serklažima će tijekom potresa djelovati jedinstveno (homogeno), što povećava potresnu sigurnost objekta. Pored navedenog, stropna konstrukcija mora biti dovoljno kruta u svojoj ravnini (učinak horizontalne krute dijafragme). Tu je optimalno rješenje izvođenje Porotherm stopa, s obzirom da tlačna a-b ploča osigurava potrebnu krutost, a sama konstrukcija je lakša u odnosu na klasične a-b ploče. Manja težina znači i manje potresne sile.

3 puta brža gradnja
Službeno je dokazano neovisnim ispitivanjima na gradilištu, koje je proveo Građevinski fakultet u Zagrebu pod vodstvom izv. prof. dr. Ivane Burcar Dunović da se korištenjem Dryfix. extra ljepila gradi 3 puta brže u odnosu zidanje mortom.