Fibran, sanacija i ozelenjavanje hrovne terase (Hausbau br.93)

Odabrane vrste seduma izabrali su sami investitori, kako bi osigurali atraktivan uzgled ozelenjenog dijela krov u sva 4 godišnja doba.

Share