Fibran, sanacija i ozelenjavanje hrovne terase (Hausbau br.93)

Šljunčanicu je izvela lokalna limarija, u željenoj boji i dizajnu.

Share